Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:06

Satsning på näringslivet i totalförsvaret

I december 2019 startade MSB ett utvecklingsprojekt om näringslivet i totalförsvaret. Projektet är en del av ett arbete för att offentliga och privata aktörer enskilt och gemensamt ska verka för att upprätthålla samhällets funktionalitet och säkerställa försörjning av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig.

– Idag har vi nya förutsättningar för att kunna bygga ett starkt totalförsvar och näringslivet har en central roll i arbetet, säger Annika Elmgart, enhetschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Kunskapshöjning

Det pågår en hel del samarbeten redan idag mellan privata och offentliga aktörer. Genom detta utvecklingsprojekt sätts särskilt fokus på att öka kunskapen om totalförsvaret och att föra dialog med företag.

– Vi fördjupar nu våra kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet. Utifrån deras behov ska vi genomföra en kommunikationsinsats och öka kunskapen om läget idag vad gäller till exempel hot- och risker, vilka lagar och regler som gäller och vilka förutsättningar som kan komma att ändras på sikt, säger hon.

Erfarenheter från förr

Projektet tar avstamp i nuläget, men tittar även på hur försörjningsberedskapen har fungerat tidigare.

– En gång i tiden hade vi krigsviktiga företag. Nu när vi bygger ett nytt system för totalförsvaret kommer vi att ta tillvara goda erfarenheter från förr, se över vilka regler som gällde då som vi kan anpassa till dagens samhälle. Vi ska identifiera inom vilka områden vi måste hitta nya regler eller sätt att samverka.

Personalförsörjning en viktig del

Det pågår många utvecklingsarbeten inom civilt försvar och totalförsvar. En viktig fråga är personalförsörjningen. MSB lämnade i december en skrivelse till regeringen om behovet av att ytterligare utreda hur staten ska säkra personal till samhällsviktig verksamhet i en situation där beredskapen höjs.

– En av de frågor som måste utredas är hur vi snabbt och effektivt kan använda ledig arbetskraft eller omfördela arbetskraft till prioriterad verksamhet, säger Annika Elmgart. Eftersom näringslivet behöver tas in i planeringen måste vi även ta hänsyn till konkurrensfrågor som en följd av detta, säger hon.

Läs artikeln "MSB: Vi behöver en utredning om personalförsörjning"

Utredning om näringslivets roll

En statlig utredning om näringslivets roll i totalförsvaret presenterade sin slutrapport i början av december. MSB:s utvecklingsprojekt kommer att på kort sikt kunna ta hand om en del av de frågor som tas upp i utredningen.

Utredningen Näringslivets roll i civilt försvar (SOU 2019:51)

Läs mer om Näringslivet i totalförsvaret på MSB:s webbplats

Publicerad: 14 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:06

Senast granskad: 14 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan