Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:19

Ny vägledning ska hjälpa kommuner att utvärdera händelser

När en kris eller olycka har inträffat är det viktigt att dra lärdom av händelsen. Nu har MSB tagit fram en vägledning som ska hjälpa kommuner att utvärdera hanteringen av den inträffade händelsen.

Långvariga vattenläckor, omfattande elavbrott eller naturolyckor som får stora konsekvenser för den kommunala verksamheten kan vara exempel på olyckor och kriser som kan inträffa. För att kunna dra lärdom av hanteringen av inträffade händelser är det viktigt att den utvärderas. Under 2019 har MSB därför tagit fram en vägledning om kommuners utvärdering av hanteringen av inträffade händelser.

– Vägledningen ska fungera som ett praktiskt stöd för den som fått i uppdrag att utvärdera hanteringen av en inträffad olycka eller kris hos kommunen. Målsättningen är att kommunernas lärande från inträffade händelser på lokal nivå systematiseras och ökar, säger Åsa Hertzberg, som arbetar som utvärderare på MSB.

Hon fortsätter:

– Målgruppen är alla som ansvarar för eller arbetar med utvärdering inom all kommunal förvaltning. Den är skriven för tjänstemän i den kommunala förvaltningen som ska eller kan komma att genomföra utvärderingar av hanteringen av händelser, men den riktar sig även till dem som är mottagare eller beställare av utvärderingar.

”Bra stöd för många aktörer”

Elin Wolf arbetar som säkerhetskoordinator vid Räddningstjänstens Karlstadsregionen och hon välkomnar vägledningen och dess innehåll. Särskilt den checklista som finns med:

– Jag tror att jag i första hand kommer att använda den checklista som finns i slutet av vägledningen när jag planerar en utvärderingsprocess. På så sätt säkerställer jag att jag inte missar någon del. Jag kan sedan gå djupare in i vägledningen vid behov, säger hon och fortsätter:

– När våra kommunala verksamheter själva vill utvärdera känns det också bra att kunna hänvisa till vägledningen om vi får frågor. Jag hoppas och tror att den kan bli ett bra stöd för många aktörer.

Bakgrunden till vägledningen

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan MSB och SKR ska kommunerna efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. I överenskommelsen anges att MSB ska tillhandahålla en vägledning för kommuners utvärdering av inträffade händelser.

Här kan du ladda ned vägledningen för kommuners utvärdering av inträffade händelser

Publicerad: 24 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:19

Senast granskad: 24 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan