Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:18

Nu kan kommuner ansöka om 2020 års statsbidrag för att förebygga naturolyckor

Varje år kan kommuner ansöka hos MSB om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Ansökningsperioden för 2020 har öppnat och senast den 1 augusti måste ansökningar vara inskickade.

Bygget av översvämningsskydd vid Glafsfjorden i Arvika.MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag.

- MSB kan ge bidrag upp till 60 procent av åtgärdens kostnad. Så om man planerar att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor i kommunen rekommenderar vi att man lämnar in en ansökan, säger Erik Bern, handläggare på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstöd på MSB.

Kommuner kan ansöka om bidrag för åtgärder som är planerade eller som redan är utfördade. I en ansökan är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Åtgärder som kommuner kan ansöka om stöd för kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka.

Exempel på kommuner som blev beviljade statsbidrag för 2019 är Arvika och Karlstad. I båda kommunerna handlade det om att bygga permanenta barriärer mot översvämning, för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Så ansöker kommuner om statsbidrag för att förebygga naturolyckor

Publicerad: 20 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:18

Senast granskad: 20 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan