Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:13

MSB inleder upphandling av mindre skopande flygplan

MSB har påbörjat en upphandling av en tjänst med mindre skopande flygplan för bekämpning av skogsbränder. Avsikten är att de ska kunna bidra till den samlade förmågan för flygande stöd till skogsbrandsläckning i norra Europa. Detta som en del av rescEU, inom EU:s civilskyddsmekanism.

– Vi ser stor potential i att flygplanen kan bli en del av den gemensamma beredskapen i EU, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Förra sommaren erbjöd MSB sex helikoptrar till rescEU som är en del av EU:s civilskyddsmekanism. RescEU innebär en förstärkt gemensam kapacitet att hantera kriser som ska kunna ge stöd när andra möjligheter är uttömda. Sverige får som värdland för en rescEU-resurs en stor del av kostnaderna för resursen finansierad av EU. Sverige har som värd för resursen goda möjligheter att också använda den nationellt men får i det läget stå för de operativa kostnaderna.

– Vi utvecklar skogsbrandsberedskapen tillsammans med kommunal räddningstjänst,  länsstyrelserna och i nära samverkan med EU. Vattenskopande flygplan är en resurs som många länder i norra Europa i dag saknar. Vi ser därför stor potential i att flygplanen kan bli en del av den gemensamma beredskapen i EU, säger Anneli Bergholm Söder chef för MSB:s operativa avdelning.

Vid skogsbränderna sommaren 2018 fick Sverige ta del av det största stödet från EU:s civilskyddsmekanism som ett enskilt medlemsland någonsin har fått. Som värd för rescEU-resurser kan Sverige också vara med och bidra till EU:s gemensamma beredskap för större skogsbränder.

– För att klara kriser och katastrofer och använda våra resurser på ett effektivt sätt behöver vi samarbeta och hjälpa varandra inom EU och mellan våra nordiska grannländer, säger Anneli Bergholm Söder, chef för operativa avdelningen.

Så går upphandlingen till

Tidigare under hösten genomförde MSB en marknadsanalys. Där framkom att det finns flera företag på marknaden som kan tillhandahålla den efterfrågade tjänsten och MSB har nu inlett en upphandling.

Kravet i upphandlingen är att en leverantör under 2020-2023 ska kunna tillhandahålla två flygplan med besättning och nödvändig tillhörande logistik. Varje skopande flygplan ska ha en kapacitet att släppa minst 3 000 liter vatten per fällning, vilket är ett krav för medverkan i rescEU och den EU-finansiering som det möjliggör. För åren 2021-2023 vill MSB ha en option som ger möjligheten att förstärka resursen med ytterligare två flygplan.

Andra steget i att stegvis stärka skogsbrandberedskapen

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag av regeringen att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen för att komplettera de resurser som finns på lokal och regional nivå. MSB föreslog för regeringen att stärka stödet med flygande resurser genom ett arbete i tre steg.

Inför sommaren 2019 upphandlades som ett första steg helikoptrar som ska användas i ett tidigt skede för att förebygga att bränder växer sig stora. Dessa helikoptrar finns kvar även under 2020.  Mindre vattenskopande flygplan som MSB nu har påbörjat en upphandling av är ett andra steg i att successivt förstärka beredskapen. Som ett tredje steg har MSB föreslagit till regeringen att, baserat på bland annat erfarenheterna från de två första stegen, utvärdera behovet av och förutsättningarna för att skaffa tillgång till större skopande flygplan.

Anneli Bergholm Söder menar att under ett antal år arbeta med mindre skopande flygplan skulle ge ett värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen:

– De mindre skopande flygplanen skulle bli en helt ny resurs för Sverige som skulle vara ett bidrag till den samlade förmågan i norra Europa men också ge kunskap och erfarenhet till det långsiktiga arbetet att stärka beredskapen att hantera skogsbränder.

Publicerad: 23 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:13

Senast granskad: 23 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan