Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:49

Kunskapsöversikt om möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige

Södertörns högskola har på uppdrag av MSB tagit fram en kunskapsöversikt om möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige från Shia-inspirerade aktörer.

Uppdraget har varit att beskriva befintlig forskning inom, samt annan forskning av relevans för området.

Av rapporten framgår att det idag inte finns någon forskning om informationspåverkan riktad mot Sverige från shia-inspirerade aktörer, samt att det från annan forskning om shiamiljöer i Sverige ändå kan dras slutsatsen att det finns fyra infrastrukturer som möjliggör sådan informationspåverkan. Dessa fyra infrastrukturer är:

  • marjasystemet (religiöst aktiva Shiamuslimer förväntas följa en religiöst rättslärd auktoritet som förhåller sig till såväl religiösa som politiska frågor)
  • klansystem
  • transnationella organisationer
  • staters eventuella nyttjande av transnationella nätverk eller församlingar i Sverige för informationspåverkan.

Kunskapsöversikten har tagits fram av Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, och är en del av MSB:s uppdrag att ha en god beredskap att identifiera och möta informationspåverkan riktad mot Sverige.

MSB har tidigare beställt rapporter om sunni-inspirerad informationspåverkan riktad mot Sverige.

Kunskapsöversikt om informationspåverkan från shiainspirerade aktörer

Publicerad: 16 januari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:49

Senast granskad: 16 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan