Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:10

Tre områden blir riksintressen för civilt försvar

MSB har fattat beslut om riksintressen för totalförsvarets civila delar. Tre områden, med totalt fyra anläggningar, har mark- och vattenområden som bedöms vara av riksintresse för Sveriges civila försvar.

Arbetet med att identifiera riksintressen startade 2017, med grund i att totalförsvarsplaneringen återupptagits. Under 2018 har MSB, tillsammans med länsstyrelserna och myndigheter med ett särskilt ansvar i krissituationer, analyserat om det finns civila anläggningar vars mark- och vattentillgångar är av särskild betydelse för det civila försvaret.

Som stöd i arbetet har MSB tagit fram en sektorsbeskrivning med fem kriterier som man åtgått från. En sektorsbeskrivning är en avgränsning av ett riksintresseområde som beskriver vad som är av nationellt värde inom området. Kriterierna uttrycker villkor för att anläggningarna ska vara av nationellt intresse för totalförsvaret, samt att mark- och vattenområdena ska anses vara riksintressen inom MSB:s ansvarsområde.

Följande anläggningar blir riksintressen för civilt försvar:

  • Statens veterinärmedicinska anstalt vid Ultuna i Uppsala kommun
  • Konvex i Karlskoga kommun
  • P3- och P4-laboratorierna vid Folkhälsomyndigheten i Solna kommun

”Ökar stödet för att bygga ett robust samhälle”

Alla tre områden har verksamheter med en påverkan på omgivningen eller ett beroende av ytor som är större än den egna fastigheten. Verksamheterna på områdena kan även antingen påverkas av – eller vara känsliga för – förändrad mark- eller vattenanvändning i omgivningarna. Det gäller bland annat risken för smittspridning.

- Vi arbetar brett med ett ökat stöd till samhällets aktörer för att beakta totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Detta beslut är ett litet steg på vägen, men vi ökar också stödet för att bygga ett robust samhälle som bas för totalförsvaret, säger Camilla Asp, chef för avdelningen krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Att områdena blir klassificerade som riksintressen innebär bland annat att de ska skyddas mot åtgärder som gör att det blir svårt att utnyttja anläggningarna. Det kan till exempel röra sig om exploatering av de närliggande områdena.

Här kan du läsa mer om riksintressen för civilt försvar

Publicerad: 3 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:10

Senast granskad: 3 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan