Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt projekt mellan myndigheter och branschorganisationer med anledning av ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång som drabbat räddningstjänstp...