Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:57

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får tydligare beredskapsansvar

Regeringen har fattat beslut om att ge Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar.

Förordningsändringen (2015:1052) innebär att de båda myndigheterna kommer att få ett särskilt ansvar för krisberedskapen, ingå i ett samverkansområde och bli bevakningsansvariga myndigheter. Därmed får de ett större ansvar och nya uppgifter i beredskapsplaneringen och vid höjd beredskap.

De två nya bevakningsansvariga myndigheterna kommer nu att, tillsammans med de myndigheter som redan tidigare finns på listan, ingå i det systematiska arbete som pågår för att stärka krisberedskap och civilt försvar. E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket kommer att ingå i Samverkansområde skydd, undsättning och vård, SOSUV.

Samverkansområden

Välkommet beslut

I regleringsbrevet för 2018 fick MSB i uppdrag att analysera och bedöma behov av eventuella förändringar av vilka myndigheter som ska ha detta särskilda uppdrag.angående. MSB välkomnar beslutet som ligger i linje med det förslag som MSB 2018 lämnade som svar på regeringsuppdraget (MSB 2018-02891).

Ytterligare myndigheter som MSB har föreslog som bevakningsansvariga myndigheter är Boverket, Myndigheten för digital förvaltning och Kriminalvården.

MSB har ett stående uppdrag att förslå regeringen att besluta om till exempel nya myndigheter som bör vara bevakningssansvariga eller ha tjänsteman i beredskap. Sådana förslag har ofta sin grund i inträffade händelser eller behov som identifieras som följd av omvärldens utveckling.

Regeringens pressmeddelandeFörordning om ändring

Publicerad: 4 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:57

Senast granskad: 4 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan