Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:19

Rapportering om höga flöden startar

Från och med onsdag 26 februari startar MSB:s veckovisa sammanställningar om höga flöden i landet. Syftet är att få en helhetsbild och rapportera läget till Justitiedepartementet.

Lägesrapporteringen om höga flöden för sjöar och vattendrag pågår varje vecka fram till att den sista snön har smält i norra Sverige framåt midsommar. Via länsstyrelserna samlar MSB in information om läget lokalt och regionalt och sammanställer därefter läget i hela landet.

Eftersom syftet med rapporteringen är att ge en helhetsbild av de höga flödena i landet så är det av mindre betydelse om de höga flödena uppstår av rikligt regn eller av snösmältning, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Rapporterna kommer att redovisas varje vecka på msb.se.

Rapporteringen, som sker årligen, startar normalt vid den här tidpunkten för att följa snösmältningen under vårflodssäsongen. I år sammanfaller rapporteringen med de höga flöden som råder i landets södra delar.

MSB följer utvecklingen av höga flöden

Förstärkningsresurser

Höga flöden kan få sjöar och vattendrag att svämma över. När kommunens och regionens egna resurser är uttömda har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner.

Förstärkningsresurser vid översvämning

Publicerad: 25 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:19

Senast granskad: 25 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan