Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:36

Översvämningar utreds

MSB har beslutat att översvämningssituationen i Hallands, Blekinge och Kronobergs län ska utredas. Det innebär att länsstyrelserna ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader återrapportera till MSB.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv  som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Förordningen innebär att medlemsländerna har en skyldighet att rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU.

–  Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark, på MSB och fortsätter: 

- Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan kalibrera beslutsunderlag som karteringar och anpassa det stöd som kan behövas.

Hemställan om utredningen skickades ut till berörda länsstyrelser under måndagen 24 februari. Inom sex månader ska rapporterna skickas till MSB.

Fakta: Översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. Efter detta antog EU 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Översvämningsdirektivet

MSB följer utvecklingen av höga flöden

Publicerad: 26 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:36

Senast granskad: 26 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan