Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:54

Öva beslut på hög nivå viktig del i Totalförsvarsövning 2020

En viktig del av Totalförsvarsövning 2020 har genomförts, då myndighetschefer under ledning av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavaren Micael Bydén tillsammans övat att hantera ett allvarligt gråzonsläge där landet befinner sig i krigsfara.

Totalförsvarsövningen pågår under hela 2020 och består av flera olika delar. I en av övningens delar övar man beslutprocesser, före ett eventuellt beslut om höjd beredskap.

I slutet av januari övade myndighetschefer och landshövdingar tillsammans med Dan Eliasson och Micael Bydén, att gemensamt hantera ett fiktivt sammanhang där Sverige befann sig i krigsfara. Uppdraget var att tillsammans bedöma situationen och komma överens om behov av åtgärder för att stärka försvarsförmågan. Övningsledare var Camilla Asp, MSB, och brigadgeneral Gabor Nagy på Försvarsmakten.

Utvecklar kunskap om förmågor

- Det är mycket nyttigt att öva ett sådant här scenario på den här nivån med myndighetschefer. Av det utvecklar vi kunskap om varandra och våra förmågor. Samhället ser helt annorlunda ut i dag med till exempel komplexa beroenden, teknik och sociala medier. Det innebär utmaningar, säger Gabor Nagy.

Om Sverige är i krigsfara kan landets försvarsförmåga stärkas genom att beredskapen höjs. Ett sådant beslut fattas av regeringen.

- I ett försämrat läge, som det vi övar, måste beslutsprocessen vara klar och tydlig. Alla måste känna till hur ansvar och roller förändras vid höjd beredskap och vilka mandat myndigheterna då kan ges, säger Camilla Asp, chef för avdelning krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Största övningen på 30 år

Totalförsvarsövning 2020 är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Övningen startade i november 2019 och pågår under hela 2020. Övningen genomförs i hela landet och omfattar ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen.

Totalförsvarsövning 2020

Publicerad: 3 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:54

Senast granskad: 3 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan