Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:20

Ny handlingsplan för MSB:s stöd till kommunal räddningstjänst inom skydd mot olyckor

MSB:s stöd inom skydd mot olyckor de närmaste tre åren sammanfattas i handlingsplanen, framtagen i dialog med kommunala räddningstjänstorganisationer, SKR och länsstyrelser.

Syftet med planen är att tydliggöra för kommunala räddningstjänstorganisationer vilka delområden som MSB kommer att fokusera på inom skydd mot olyckor. Målet är att  tillsammans skapa en bättre förmåga för skydd mot olyckor.

Handlingsplanen utgår från kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. MSB formulerar behov av riktat stöd, bland annat utifrån de statliga utredningarna ”En effektivare kommunal räddningstjänst” och ”Sommarens skogsbränder 2018”.

Dialog och samarbete förutsättningar för framgång

Under arbetet med att ta fram handlingsplanen har MSB fört dialog med räddningstjänstrådet - ett forum för dialog med landets räddningstjänstorganisationer - , Sveriges Kommuner och Regioner samt länsstyrelser. Dialogen och ett fortsatt gott samarbete är en förutsättning för att nå framgång i utvecklingen av skyddet mot olyckor.
Handlingsplanen ligger till grund för MSB:s verksamhetsplanering, och kommer att uppdateras inför respektive års verksamhetsplanering. Planen planeras att ”rullas” framåt kommande tre år.

Områdena som ingår i planen är:

  • Systematisk styrning
  • Brandskydd för den enskilde
  • Förmåga till ledning av räddningstjänst
  • MSB:s stöd vid räddningsinsatser
  • Förmåga till räddningsinsats genom metod- och teknikutveckling
  • Planering av räddningstjänst under höjd beredskap
  • Personal- och kompetensförsörjning
  • Implementering och regionala perspektiv

För att planen ska kunna realiserats i sin helhet krävs att MSB får föreskriftsrätt i enlighet med förslagen i de statliga utredningarna. En del leveranser kräver också att MSB får ytterligare finansiering, exempelvis för att kunna öka antal utbildningsplatser.

MSB:s handlingsplan för stöd till kommunal räddningstjänst Populärversion av handlingsplanen

Publicerad: 5 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:20

Senast granskad: 5 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan