Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:22

MSB sammanfattar verksamheten för 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att stärka samhällets motståndskraft mot olyckor samt kriser och krig, tillsammans och genom andra aktörer. I årsredovisningen för 2019 får du en bild av verksamheten och hur uppdraget har utförts under året.

I årsredovisningen redovisar MSB resultatet utifrån regeringens uppdrag och mål för myndigheten. Årsredovisningen utgör ett underlag för regeringens bedömning av vårt resultat och genomförande av verksamheten. Den kan även läsas av alla som har intresse av att ta del av vår verksamhet. Textavsnitten ger en utförlig och överskådlig bild över hur den samlade verksamheten hos MSB har varit under år 2019.

Fokus på totalförsvarsplanering

Under 2019 har stort fokus varit på ett högre tempo för samhällets totalförsvarsplanering och förberedelser inför Totalförsvarsövning 2020. Cybersäkerhet och säkra kommunikationer blir allt viktigare även som en del av totalförsvaret. Under 2019 lanserades Rakel sekretess och blåljusmyndigheternas kommunikationsnät i Norge, Sverige och Finland kopplades ihop. Gränsöverskridande samverkan övades i övningen Barents Rescue som Sverige stod värd för 2019.

Arbete för ökad motståndskraft

Skogsbrandssäsongen startade rekordtidigt 2019, och beredskapen på nationell nivå var högre än 2018. Nya nationella förstärkningsresurser fanns i beredskap, däribland helikoptrar. Grundutbildningarna för deltidsanställda i kommunal räddningstjänst har byggts ut och utvecklats. Flera kampanjer har gjorts riktade till allmänheten i syfte att öka individens och därmed samhällets motståndskraft.

MSB:s årsredovisning för 2019

Publicerad: 27 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:22

Senast granskad: 27 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan