Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:58

MSB har stöttat vid en andra assisterad hemresa för svenskar från Wuhan

Utrikesdepartementet fattade beslut om ytterligare en assisterad hemresa i helgen för svenskar från Wuhan i Kina. Även denna gång har MSB bistått med stöd.

Under helgen genomfördes en assisterad hemresa för ytterligare fyra svenskar som befann sig i Wuhan i Kina. Även till denna hemresa efterfrågade Utrikesdepartementet, UD, stöd från MSB. Precis som förra gången deltog även Folkhälsomyndigheten med stöttning så att resan genomfördes utan risk för smittspridning samt att de tog emot personerna inom ramen för deras ansvar i Sverige.

Så har MSB stöttat

Precis som vid förra insatsen så bestod MSB:s stöd av flera delar. Dels kommunikationssamordning mellan de berörda  myndigheter som arbetat med hemresan för att underlätta hanteringen, dels med personal med medicinsk kompetens som följde med på del av resan, som stöd till hemresenärerna. Efter ankomst till Sverige bistod slutligen MSB med hjälp av resenärernas transport till hemadressen.

– Insatsen har gått bra och berörda personer befinner sig väl. Förberedelsearbetet inför deras ankomst till Sverige har skett i mycket god samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, säger Jakob Wernerman, operativ chef för händelsen på MSB.

Var i Sverige bor personerna?

Med hänsyn till individernas integritet, så svarar inte MSB på frågor om var individerna är hemmahörande.

Sätts MSB:s personal som deltagit i insatsen i frivillig karantän, även om de inte upplever sjukdomssymtom?

Nej, MSB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att karantän inte är motiverat på friska personer.

Hur säkerställer MSB insatspersonalens hälsa?

MSB har, som vanligt när det gäller personal som åker på internationella insatser, haft ett förberedande hälsosamtal med dem. Personalen genomgår även alltid en hälsoundersökning inför avresa för att säkerställa god hälsa.

Vid hantering efter insatsen utgår vi ifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende coronaviruset. Det innebär att personalen har fått instruktioner att kontakta 1177 om de får sjukdomssymtom som hosta och feber. De ska informera 1177 om symtomen och vad de har arbetat med samt följa de instruktioner som där ges.

Myndigheternas information om coronaviruset

På ‪krisinformation.se finns bekräftad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. Alla frågor som rör själva smittan hänvisas till Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även frågor om karantän.

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetFolkhälsomyndigheten: Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCovMSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad: 10 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:58

Senast granskad: 10 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan