Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Mer skyddsutrustning till frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga insatserna vid stora kriser behövs. Nu stärker MSB beredskapen till de frivilliga försvarsorganisationerna med skyddskläder, kängor och navigationsutrustning. Materialet finns på MSB:s lager i Kristinehamn.

– Det här är efterfrågade resurser som på ett konkret sätt ökar förmågan hos frivilliga försvarsorganisationer att bistå myndigheter. Att materielen nu finns på MSB:s lager i Kristinehamn betyder att vi snabbt kan skicka den dit den behövs nästa gång det oförutsedda inträffar, säger Charlott Thyrén, chef på enheten för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

Erfarenheterna från de senaste årens skogsbränder, stormar och inte minst flyktingsituationen 2015 visar att det frivilliga engagemanget flera gånger har varit avgörande för att kunna klara av de svåra störningarna. Den nya materielen som lagerhålls i Kristinehamn räcker till cirka 500 personer och gör att flexibiliteten och möjligheten för organisationernas medlemmar att göra viktiga insatser ökar.

Malin Dreifaldt är ordförande i de Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS:
– Tillgång till rätt utrustning vid insatser är viktigt för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Organisationerna har gemensamt lyft fram behovet av skydds- och kommunikationsutrustning till MSB och det är glädjande att det nu köps in.

Större satsning på frivilliga försvarsorganisationer

Varje år beslutar MSB om medel från anslag 2:4 Krisberedskap för utbildning av medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Bland annat utbildar organisationerna bandvagns-, lastbils-, och flygförare, kriskommunikatörer, stabsassistenter, räddningshundekipage och veterinärassistenter som ska stödja myndigheter, kommuner och räddningstjänster.

Utrustningen är en del av en större satsning som MSB genomför på frivilliga försvarsorganisationer. När planeringen för totalförsvaret och det civila försvaret återupptagits och intensifieras ökar behovet av utbildade frivilliga i nya och gamla roller.

En del av denna satsning är att MSB särskilt finansierat till exempel säkerhetsskydds- och signalskyddsutrustning för att organisationerna ska kunna kommunicera säkert med sina uppdragsgivare samt med Försvarsmakten och MSB.

– Att säkerställa att de frivilliga har bra utrustning är en viktig del i det arbete som MSB gör för att stödja frivilliga försvarsorganisationer i deras uppdrag att öka samhällets motståndskraft genom att stärka myndigheter och kommuner vid kriser och i värsta fall krig, säger Charlott Thyrén.

Ytterligare satsningar på de frivilliga försvarsorganisationerna under 2020 innebär att kommunikationsutrustning kommer att köpas in och levereras innan sommaren.

Om frivilliga försvarsorganisationer

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer. Det är fristående, ideella, demokratiska organisationer som bland annat rekryterar och utbildar frivilliga för att förstärka myndigheter i totalförsvaret, i Försvarsmakten och bland de civila myndigheterna. För detta får de särskild finansiering från MSB och Försvarsmakten. Organisationerna har även en viktig uppgift att sprida information till allmänheten om totalförsvar och krisberedskap.

Publicerad: 24 februari 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Senast granskad: 24 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan