Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:40

Så ska dödsbränder förebyggas

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer överrepresenterade. Nu lanserar MSB och Socialstyrelsen utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga dödsbränder.
- Att ungefär 80 personer omkommer i bostadsbränder varje år är 80 personer för många, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Uppstår en brand i bostaden har inte alla lika stor möjlighet att ta sig ut lika snabbt. Tyvärr tar inte bränder hänsyn till det. Samhället behöver göra mer för att skydda äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer eftersom dessa är överrepresenterade i statistiken för människor som omkommer i bostadsbränder. Med ett arbete som systematiskt stärker skyddet hos de allra mest utsatta vid bostadsbränder kan många liv räddas. MSB och Socialstyrelsen lanserar i dag ett omfattande material, bland annat med en reviderad vägledning, en webbutbildning och bedömningsstöd som ska medvetandegöra problematiken och ge ett stöd i utbildning av personal.

MSB och Socialstyrelsen bistår kommunerna med metodstöd

Stödet är anpassat för beslutsfattare i kommuner och särskilt de handläggare och utförare som arbetar för och hos riskgrupperna. Kommunerna har en viktig roll i arbetet med stärkt brandskydd och där är samarbetet inom kommunen mellan olika förvaltningar är en viktig framgångsfaktor. MSB och Socialstyrelsen bistår kommunerna med exempelvis metodstöd och stödmaterial för det lokala arbetet.

— Att ungefär 80 personer omkommer i bostadsbränder varje år är 80 personer för många. Vi måste göra mer för att den överrepresenterade gruppen, det vill säga äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer, ska ha ett tryggt och individanpassat brandskydd i hemmet, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Han fortsätter:
— Vi hoppas nu att kommunerna får ett träffsäkert stöd för att skapa förutsättningarna för att förebygga dödsbränder för dessa särskilt riskutsatta, särskilt som vi vet att befolkningen blir allt äldre och att andelen särskilt utsatta därmed ökar. Samhällets inriktning är ju dessutom att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

”Svårt att inte bli berörd”

För att visa hur det kan vara för någon med nedsatta förmågor att lämna ett brandhärjat hem har MSB tagit fram en film. I den visas hur anhöriga får testa hur det är att ha exempelvis nedsatt syn-, hörsel- eller rörelseförmåga.
— Det är svårt att inte bli berörd när man ser filmen. Jag hoppas många kan avvara dessa minuter och se den. Då förstår man tydligt hur viktigt det är med ett individanpassat brandskydd i hemmet, säger Dan Eliasson.

En del av en nationell strategi

Satsningen på ett förstärkt brandskydd är en del av arbetet inom regeringsuppdraget Nationell strategi för stärkt brandskydd 2009-2020, vars vision är ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.” En ny inriktning för arbetet gäller från 2021.

Nationell strategi för stärkt brandskydd

Publicerad: 18 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:40

Senast granskad: 18 december 2020

Till toppen av sidan