Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:09

Nya föreskrifter om transport av farligt gods träder i kraft

Från 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods ¬– ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Nu gällande föreskrifter (MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6 får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.

De nya föreskrifterna finns som pdf-filer på msb.se eller så kan de beställas i tryckt format via ett bokförlag.
De nya föreskrifterna finns som pdf-filer på msb.se eller så kan de beställas i tryckt format via ett bokförlag.

 Den 1 januari 2021 träder följande föreskrifter i kraft:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021), och
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt ändringar i del 10 i ADR-S nämnas gällande att övergångsbestämmelser för vissa tankar har löpt ut och därmed tas bort.

I konsekvensutredningen till de båda föreskrifterna framgår de ändringar som MSB anser är av större karaktär.
ADR-S 2021 RID-S 2021

Publicerad: 10 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:09

Senast granskad: 10 december 2020

Till toppen av sidan