Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:33

Nya budskap till primärt unga vuxna

Inom ramen för den nationella informationssatsningen, som MSB genomför i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, går vi nu ut med nya budskap primärt mot målgruppen unga vuxna med start i sociala medier. Huvudbudskapet är: sprid inte smittan vidare.

Den nya informationssatsningen består av filmer som visar verkliga minnen som människor har spelat in med sina mobilkameror från tiden innan covid-19. Även traditionella printannonser och annonsering utomhus i 16 kommuner runt om i landet, ingår i informationssatsningen. Målet med satsningen är att få alla att ta ett personligt ansvar utifrån den stora smittspridning som har skett och sker i hela Sverige.

Budskapen kommer att synas på digitala skärmar utomhus, på TV, i print och i sociala medier samt på affischer utomhus fram till årsskiftet. Vi går även ut i den digitala kanalen Twitch, som sänder matcher mellan lag i olika dataspelsdiscipliner där vi når många unga.

– Vi har kommunicerat riktat till unga vuxna sedan i mars om covid-19 i sociala medier. Det är inget nytt. Denna gång väljer vi att försöka trycka på längtan och känslor i kommunikationen, där vi konkretiserar och påminner om vad unga vuxna har att vinna på att ta sitt ansvar, säger Teresa Palmquist, enhetschef för kommunikationsutveckling på MSB.

Budskap på flera språk

För att nå människor som behöver information på andra språk än svenska kommer även riktade satsningar att genomföras. Fokus för satsningen är språken arabiska, farsi, somaliska, tigrinja, engelska, turkiska, polska och spanska.

Parallellt förstärks informationssatsningen genom att MSB ber namnkunniga personer med många följare på sociala medier att dela sina personliga filmer under hashtaggen #JagTarAnsvarFör.

Använd gärna våra filmer som inspiration till egna inlägg.

Annonsmaterial och filmer med nationella budskap

Publicerad: 2 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:33

Senast granskad: 2 december 2020

Till toppen av sidan