Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:57

Ny webbkurs i Rakel ersätter MSB:s grundläggande Rakelutbildning

I januari lanserar MSB en ny webbkurs i Rakel. Den gamla webbutbildningen "Grundläggande Rakelutbildning" kommer att tas bort.

Även publikationen "Rakelhandboken" från 2012 kommer att tas bort från MSB:s publikationer. Handboken ersätts med "Vägledning i Rakel" från 2019.

Planera för övergång till nytt material

En del metodik i Rakel har förändrats genom åren och därför har det blivit dags att lansera en ny webbkurs och att fasa ut Rakelhandboken. Om du planerar utbildningar i Rakel och använder nuvarande utbildningsmaterial från MSB kan det vara viktigt att känna till och planera för att snart ställa om till de nya utbildningsmaterialen.

Nya webbkursen i Rakel

Den nya webbkursen tar strax över en timme att genomföra och består huvudsakligen av fyra delar: komma igång – använda – samverka – säkra. De teoretiska delarna kombineras med interaktiva övningar samt reflektions- och kunskapsfrågor.

Lansering i januari

Webbkursen i Rakel publiceras på msb.se/utbildning och på Rakels sidor för utbildning i mitten av januari. I samband med det tas den gamla Rakelutbildningen bort.

Utbildning, riktlinjer och rekommendationer – Rakel

Vägledning i Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 17 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:57

Senast granskad: 17 december 2020

Till toppen av sidan