Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:32

Ny utrustning godkänd för användande i Rakel

MSB har godkänt nya produkter för användande i Rakelsystemet.

Följande produkter har lagts till i dokumentet "Rakel – Godkänd utrustning", version 5.5:

  • Ny mjukvara för Motorola: MR 18b, MR19 MR19.2, MR2020.1, MR2020.2.
  • Ny mjukvara för Airbus: v8.18, v8.31, v8.41.
  • Ny mjukvara för Sepura: V10.25, SC3.X.
  • Ny terminal: Motorola MXP600.
  • Ny terminal: Sepura SCG22.
  • Ny mobilstationsapplikation: ResQMobile.

Godkännande krävs

Alla produkter och applikationer som ska användas i Rakelsystemet måste vara godkända av MSB. I dokumentet "Rakel – Godkänd utrustning" finns en sammanställning över vilken utrustning som är godkänd.

Rakel – Godkänd utrustning (pdf)

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 17 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:32

Senast granskad: 17 december 2020

Till toppen av sidan