Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:33

Myndighetsgemensam kommunikationsstrategi överlämnad till regeringen

Samordnad kommunikation på alla nivåer, ökad kunskap om olika målgrupper liksom ökad delaktighet och engagemangi samhället för en minskad smittspridning. Det är något av det som lyfts i den myndighetsgemensamma kommunikationsstrategin som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lämnat in till regeringen.

Kommunikationsstrategin är en del i regeringsuppdraget Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatser riktade till allmänheten med anledning av covid-19 som MSB tillsammans med landets länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten fick i november. Strategin lämnades in till regeringen den 9 december.

Kommunikationsstrategin kommer att utgöra grunden för de nya kommunikationsinsatser myndigheterna nu tillsammans ska planera. Målet med alla kommunikationsinsatser är att de ska leda till en minskad smittspridning av covid-19 genom att varje individ vet vad som gäller nationellt, regionalt och lokalt, att varje individ är motiverad att följa aktuella råd, rekommendationer och regler och att varje individ agerar för att bromsa smittspridning.

Kommunikationsinsatserna kan handla om att involvera och ta hjälpa av olika aktörer, särskilt civilsamhället för att uppmuntra och stödja samtal om hur människor i olika sammanhang, till exempel på arbetsplatser, skolor och fritidsverksamheter, ska kunna följa råd och rekommendationer. Det kan också handla om att målgruppsanpassa och tillgängliggöra budskap, uppmuntra och underlätta beteenden som kan vara fördelaktiga för individen och samhället samt lyfta vad individen själv kan göra.

Till slutredovisningen av regeringsuppdraget

Publicerad: 18 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:33

Senast granskad: 18 december 2020

Till toppen av sidan