Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:23

MSB gör insatser för att öka humanitär närvaro i krisdrabbade länder

Under de senaste månaderna har tillgången till humanitärt bistånd försämrats i många krispåverkade länder över hela världen, främst som en följd av spridningen av covid-19 och ökande konflikter. MSB har nu påbörjat tre större insatser för att underlätta humanitär närvaro i svåråtkomliga områden i Sydsudan, Sudan och Demokratiska republiken Kongo, DRK.
Konstuktion av gästhus i Kananga, Demokratiska republiken Kongo, DRK. Foto: Martin Sjöholm, MSB

Två MSB-team har skickats ut för att bygga upp anläggningar på sju olika orter i Sydsudan och DRK. Detta stöd syftar till att främja en långsiktig närvaro för humanitära organisationer att kunna verka från dessa svårtillgängliga och osäkra platser. Ett gemensamt team, MSB och partners inom International Humanitarian Partnership, IHP, stöttar FN:s flyktingorgan UNHCR med tältanläggningar i södra delarna av Sudan. Stödet ska användas i hanteringen av den stora tillströmningen av flyktingar från konflikten i Tigray-regionen i Etiopien. De här nya insatserna kommer att ge mer än 150 humanitära personal ordnade förutsättningar för att utföra deras viktiga och brådskande arbete med att leverera humanitärt bistånd.

– MSB och partnerpersonal arbetar för närvarande dygnet runt för att säkerställa att alla nödvändiga delar av anläggningarna levereras, transporteras till utvalda platser och etableras på rätt sätt, säger Per Velandia, verksamhetsansvarig på enheten för humanitära insatser, MSB.

Avsikten med stödet är att säkerställa att humanitär personal kan utföra sitt dagliga arbete med att tillhandahålla mat, vatten, hälsovård, skydd och andra tjänster till drabbade människor för att de ska kunna överleva. Så kallade ”humanitära hubbar” är kontor- och boendeanläggningar för humanitära organisationer och innehåller kontorslokaler, boende, säkerhetsinstallationer, strömförsörjning, vattenförsörjning, sanitetsbyggnader, kommunikationsutrustning och ofta logistikytor. Stödet med hubbarna ger förbättrade levnads- och arbetsförhållanden för personalen. I sin tur gör detta att MSB:s samarbetspartners kan öka effektiviteten för att bättre svara upp på behov för utsatta människor.

Covid-19 gör situationen värre än tidigare

Covid-19 har förvärrat den allvarliga situationen i många delar av världen och lämnat drabbad befolkning i en värre situation än tidigare. I den omfattande krisen är vi på MSB en del i en global hantering där vi jobbar tillsammans med våra samarbetspartners runt om i världen för att bidra med det vi kan.

– Vårt mål är att säkerställa att humanitära arbetare och organisationer kan leverera så effektivt som möjligt. Stöd som detta är ännu mer kritiskt just nu eftersom omständigheterna med covid-19 gör det svårare att arbeta inom många områden. Om vi förbättrar förutsättningarna för det humanitära samfundet att ge hjälp har vi lyckats, säger Per Velandia.

Om MSB:s arbete med internationella insatser

MSB jobbar med internationella insatser på olika sätt genom humanitära insatser, resiliensbyggande insatser och civil krishantering. Denna nyhetsartikel berättar om en del av vår humanitära verksamhet.

Om MSB:s arbete med internationella insatser

Publicerad: 16 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:23

Senast granskad: 16 december 2020

Till toppen av sidan