Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:53

Kampanj för fler frivilliga i civil beredskap

Målsättningen är att öka antalet utbildade frivilliga på beredskapsområdet och en kommande satsning på detta från regeringen ligger bakom den kampanj som MSB tagit fram tillsammans med de 18 frivilliga försvarsorganisationerna.

Kampanjen Din insats är viktig för Sveriges beredskap, ska öka rekryteringen till organisationernas uppdrag för myndigheter, kommuner och regioner. Genom att lyfta fram medlemmar som i dag har avtal med offentliga uppdragsgivare för att stärka beredskapen, ska fler intresseras att engagera sig på samma sätt. Samtidigt tydliggörs de många och viktiga uppgifter som organisationerna har inom civilt försvar och krisberedskap.

Satsning på frivilliga försvarsorganisationer

I totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025 ingår en satsning på de frivilliga försvarsorganisationerna. Regeringen ökar finansieringen till organisationernas uppgifter inom civilt försvar med 30 miljoner kronor per år 2021-2023 och med 40 miljoner kronor per år 2024 och 2025.

- De senaste åren har myndigheters och kommuners behov av finansiering för att utbilda frivilliga på beredskapsområdet ökat, berättar Tomas Ahlberg, chef för enheten för finansiering av beredskapsutveckling. Vi tycker därför att regeringens satsning är glädjande. Att vi på MSB tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna nu tagit fram den här kampanjen hoppas vi kan underlätta rekryteringen till organisationernas uppdrag, då vi tror att  behoven ökar ytterligare kommande år.

Personalförsörjningen avgörande för totalförsvaret

Utvecklingen inom civilt försvar och den satsning som görs nästa inriktningsperiod betyder att behoven av kompetens, kunskap och intresse som medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna har blir än mer aktuella.

Arbetet med totalförsvarsplanering och erfarenheterna från de senaste årens stora skogsbränder och inte minst den pågående pandemin pekar på vikten av en robust personalförsörjning för uthållighet och möjlighet att lösa sina uppgifter.

De kommande åren väntas flera förändringar på områden där de frivilliga försvarsorganisationerna kan spela en viktig roll, som till exempel inom hälso- och sjukvårdens beredskap och befolkningsskyddet. MSB arbetar redan nu tillsammans med organisationerna för att stärka dem och öka den operativa effekten . 

Organisationerna har omfattande utbildnings- och övningsverksamhet

De 18 organisation har tillsammans omkring 400 000 medlemmar och en omfattande utbildnings- och övningsverksamhet runt om i landet. De utbildar sina medlemmar för uppdrag hos myndigheter, kommuner och regioner för totalförsvar och krisberedskap.

Mer om organisationerna, deras arbete och kampanjmaterialet på MSB:s webbplats.

Publicerad: 16 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:53

Senast granskad: 16 december 2020

Till toppen av sidan