Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

Information om skärpta föreskrifter via sms

För att nå ut ytterligare med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, skickar Folkhälsomyndigheten, Fohm, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, måndagen den 14 december ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter.

Spridningen av covid-19 i Sverige måste minska. För det krävs att vi alla bidrar genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december träder nya skärpta råd ikraft i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket är ett sätt att skapa bred kännedom om råden och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning. Utskicket görs på direkt uppdrag av regeringen.

Avsändare och text i sms-utskicket

  • Som avsändare står: Fohm, MSB
  • Texten i meddelandet som skickas ut via sms lyder:  ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Landets teleoperatörer har medverkat till att göra informationsinsatsen möjlig. Inför utskicket har Folkhälsomyndigheten och MSB även tagit hjälp av Post- och telestyrelsen, PTS, samt Datainspektionen.

Mer information om de skärpta föreskrifterna och allmänna råden finns på krisinformation.se

Vanliga frågor och svar om sms-utskicket 14 december

Publicerad: 11 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

Senast granskad: 12 december 2020

Till toppen av sidan