Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:30

Forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19

MSB och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser.

Projekten kommer att få dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

Resultaten från forskningsprojekten kommer att få stor betydelse för många olika samhällsaktörer och för hur samhället ställer om i en mer hållbar riktning. MSB och Formas planerar att redovisa och tillgängliggöra projektens resultat under senare delen av 2021 eller början av 2022.

– Det är ganska unikt att starta så många forskningsprojekt under en pågående kris, säger Sara Brunnberg, forskningschef på MSB. Nu har vi en chans att ta fram värdefull kunskap som vi har nytta av redan i denna krishantering, men också öka vår motståndskraft för helt andra framtida kriser. 

Beviljade projekt på Formas webbplats 

Publicerad: 15 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:30

Senast granskad: 15 december 2020

Till toppen av sidan