Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Överenskommelse med kommunerna om civilt försvar förlängs

Kommuner får genom överenskommelser ersättning av staten för att genomföra uppgifter kopplat till civilt försvar i lagen om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

MSB och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har tecknat en överenskommelse som innebär att det nuvarande som löper ut i slutet av 2020 förlängs till att gälla hela 2021 med vissa justeringar i innehållet.

- Kommunerna har en central roll i utvecklingen av det civila försvaret. Anledningen till att överenskommelsen förlängs är att den pågående pandemihanteringen inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte har kunnat genomföras, säger Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar.

Ersättningen för arbetet 2020 kommer att kunna användas under 2021.

- Förlängningen ger möjlighet för kommunerna att vidta åtgärder enligt överenskommelsen för att nå en grundnivå för att samlat kunna ta nästa utvecklingssteg. Under 2021 kommer flera ingångsvärden som blir inriktande för arbetet inom totalförsvaret, därför kan vi förvänta oss ett omtag i nästkommande överenskommelse från 2022, säger hon.

Vad har justerats i överenskommelsen om civilt försvar?

Justeringen av överenskommelsen rör framförallt säkerhetsskydd och krigsorganisation.

  1. Förtydligande om att ”krigsorganisation och krigsplacering” ersätts med ”krigsorganisation och dess bemanning” genomgående i dokumentet. Fokus ska ligga på arbetet med att skapa och planera krigsorganisationen. I uppgiften kvarstår att påbörja planeringen av krigsorganisationens bemanning och det är viktigt att säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men det är upp till kommunen att bedöma om man i detta skede vill krigsplacera sin personal.
  2. Uppgifter om säkerhetsskydd ska följas upp av Säkerhetspolisen.
  3. Väl fungerande säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret. Kommunens uppgifter och myndigheternas stöd på området har uppdaterats:

 

Kommunen ska Statliga myndigheters stöd
•    ha en säkerhetsskyddschef.
•    ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.
•    under 2021 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.
-    Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd.
-    MSB ska ta fram ett stöd i praktiskt arbete med signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler m.m.),  samt med stöd av Försvarshögskolan tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskydd.
-    Säkerhetspolisen genomför med stöd av Försvarshögskolan utbildningar avseende säkerhetsskydd. 
-    MSB tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.


Läs överenskommelser mellan MSB och SKR samt om det samlade stödet till kommunernaLäs förlängd och justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021

Publicerad: 21 december 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 21 december 2020

Till toppen av sidan