Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 augusti 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:46

Svensk hjälpsändning av sjukvårdsmateriel till Libanon

Libanon har accepterat ett svenskt erbjudande med efterfrågat sjukvårdsmaterial som kan användas vid vård av skadade människor efter tisdagens kraftiga explosion i Beiruts hamnområde. MSB och Socialstyrelsen packar just nu materiel i respektive lager som bland annat omfattar skyddshandskar, skyddsmasker, skyddskläder, kanyler, förband och annan sjukvårdsutrustning.

– Vi är mycket måna om att bistå med det vi kan från svenskt håll och vi arbetar för högtryck för att kunna bidra till att lindra effekterna i den här svåra situationen, säger Jakob Wernerman, enhetschef på enheten för nationella insatser och civilskydd vid MSB.

Materiel påväg till Libanon från MSB:s lager i Kristinehamn

Materiel påväg till Libanon från MSB:s lagerlokal i Kristinehamn.

Sverige har också erbjudit stöd med personella resurser som en del i EU:s gemensamma stöd till Libanon. EU kommer att välja ut personal bland de personer som Sverige, genom MSB och andra medlemsstater har nominerat till en gemensam EU-insats i Libanon. MSB har nominerat personal till 6 av 9 tjänster som varit öppna för nominering. Besked kring dessa tjänster väntas senare under dagen idag.

Arbetet med stöd till Libanon sker även genom FN-systemet där MSB nominerat personal till olika tjänster. MSB tittar löpande på de förfrågningar som kommer in och gör hela tiden bedömningar om och vad vi kan bidra med.

– Arbetet med hjälpsändningen pågår just nu i nära samverkan med både EU och andra länder, och därför är inte alla detaljer kring själva flygtransporten helt klara, säger Jakob Wernerman och fortsätter:

– MSB och Socialstyrelsen har gjort en grundlig avvägning i frågan och bedömningen är att den utrustning vi skickar är av en sådan kvantitet och typ att berörda aktörer klarar att hantera den situation som råder här i Sverige. Det är en del av MSB:s uppdrag, och självklart att visa solidaritet och genomföra den här typen av humanitära insatser och värna människoliv, drabbade människor och samhällen vid svåra situationer som denna.

Vad skulle MSB kunna bidra med?

Vilket stöd som kan lämnas beror ytterst på situationen och vilken hjälp som andra aktörer bidrar med. MSB analyserar löpande de förfrågningar som kommer via EU och våra internationella partners.

MSB kan vid en katastrof utomlands stötta med personal (experter) och utrustning inom ett flertal områden, som till exempel:

  • ·       Krissamordning och informationshantering.
  • ·       Tillfälliga boende i form av tältlösningar, vatten och sanitet.
  • ·       Flygmedicinsk evakuering genom det svenska nationella ambulansflyget (SNAM).
  • ·       Stöd till drabbade svenskar och EU-medborgare på uppdrag av UD genom Stödstyrkan.

Mer information

Internationella insatser

Publicerad: 6 augusti 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:46

Senast granskad: 6 augusti 2020

Till toppen av sidan