Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 augusti 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:03

Åtta av tio fortsätter att följa rekommendationerna lika mycket eller mer än tidigare

Den senaste enkätundersökningen från Kantar Sifo visar inga större förändringar från tidigare undersökningar. Precis som förra veckan tror färre att de kommer att bli smittade. Samtidigt uppger åtta av tio att de följer rekommendationerna lika mycket eller i större utsträckning idag som för en till två veckor sedan under perioden.

Syftet med undersökningen är att löpande undersöka allmänhetens uppfattning och beteenden i samband med covid-19. Sedan 21 mars i år har drygt 14 000 personer svarat på enkäten. Målgruppen är allmänheten mellan 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Oro för coronavirusets konsekvenser

Allt färre tror att de själva kommer att bli smittade, ungefär var fjärde person, en halvering i jämförelse med siffrorna i mars och april. Däremot så är siffrorna fortsatt höga gällande oron för att arbetslöshet i samhället ska öka och att företag ska få allvarliga ekonomiska problem, ungefär åtta av tio. 

Förtroendet för myndigheterna stabilt

Hur myndigheterna och institutionerna hanterar pandemin ligger stabilt kvar sedan tidigare. Drygt varannan person har ett ganska eller mycket stort förtroende för hanteringen. Även siffrorna för de åtgärder som Sverige har genomfört för att begränsa smittspridningen är stabila där sex av tio tycker att åtgärderna är väl avvägda.

Precis som tidigare är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om att hålla avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Rapport från Kantar Sifos enkätundersökning 3 augusti 2020 (pdf)

Publicerad: 4 augusti 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:03

Senast granskad: 27 oktober 2020

Till toppen av sidan