Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 augusti 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:02

14 kommuner ansöker om 240 miljoner kronor i förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Den 1 augusti gick ansökningsperioden ut för årets statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Totalt 14 kommuner har ansökt om 240 miljoner kronor för sammanlagt 19 åtgärder. Det är det största antalet kommuner som ansöker om bidraget sedan 2014.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras och skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 har MSB 74 850 000 kronor att fördela.

Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Största antalet på sex år

Totalt har 14 kommuner sökt bidrag för 19 åtgärder som rör, ras, skred och översvämningar. Det är det största antalet kommuner som sökt sedan 2014.

Sett till statistiken de senaste åren så ser vi att behovet har ökat och att fler kommuner ansöker om medel. Dels beror det på att fler känner till att man kan söka bidraget och dels beror det på att medvetenheten om klimatrelaterade risker har ökat i kommunerna, säger Erik Bern.

Vilka är bidraget till för?

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis:

  • områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas,
  • områden som behöver skyddas mot översvämning.

Statsbidrag naturolyckor på msb.se

Kommuner som sökt statsbidrag 2020

Kommun

Åtgärd

Summa

Hässleholm Släntstabilisering inom vattenskyddsområde 2 000 000
Ale Alagårdens bostadsområde i Alafors 2 500 000
Ystad Strandfordring (översvämning) 23 653 558
Lidköping Städet släntstabiliserande åtgärder mot ån Lidan 3 050 000
Alingsås Erosionssäkring Säveån/Lövkullevägen 4 500 000
Partille Kärleksstigen gångväg Återkommer
Partille Förstärkning av slänt Återkommer
Stenungsund Förstärkningsarbete kaj 13 839 033
Kalmar Skyddsvall i Boda översvämning från havet 612 500
Norrköping Översvämningsåtgärder Ljura bäck - Flygplatsstråket 84 860 000
Värnamo Vall vid Ljusseveka 61 862
Vellinge Invallning av Falsterbonäset etapp 1+2 samt restaurering av sanddyner 98 934 935
Gnosjö Höjning av Brogatan i Hillerstorp (översvämning) 750 686
Haparanda Prio 1 Ombyggnad och förbättring av befintlig skyddsvall 6 200 000
Haparanda Prio 2 Översvämningsskydd Polis, Skattemyndigheten och Försäkringskassan 495 550
Haparanda Prio 3 Bostadsområde Tjärhovet 892 500
Ängelholm Prio 1 Skyddsvall Flygaretunneln 1 269 680
Ängelholm Prio 2 Upprustning av pumpstation 494 725
Ängelholm Prio 3 Reservel 166 440
    244 281 469
Publicerad: 21 augusti 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:02

Senast granskad: 21 augusti 2020

Till toppen av sidan