Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:08

Vägledning ska stötta räddningstjänst under höjd beredskap

MSB har tagit fram en serie vägledningar och andra anvisningar som ska stötta länsstyrelser och kommuner i planeringsarbetet vid samhällsstörningar och höjd beredskap.

Kommunens organisation för räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet både vid samhällsstörningar som under höjd beredskap. Under den pågående pandemin har förmågan att hantera samhällsviktig verksamhet prövats och nu ger MSB ut en första vägledning som stöd till kommunens organisation för räddningstjänst.

– Det krävs en sammanhängande planering för att klara av en samhällsstörning, detta handlar bland annat om att analysera hoten, bestämma ambitionsnivå, inventera behovet av resurser samt utbildning och övning. För de särskilda krav ett krig ställer krävs bland annat uppbyggnad av kompetens, säkerställande av personaltillgång genom krigsplacering samt tillgång till rätt materiel, säger Henrik Larsson enhetschef på MSB.

Räddningstjänst under höjd beredskap – Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbeteWebbsida för Räddningstjänst under höjd beredskap - RUHB

Publicerad: 7 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:08

Senast granskad: 8 april 2020

Till toppen av sidan