Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:37

Snabbforskning om krisen orsakad av det nya coronaviruset

MSB är på väg att snabbstarta flera kortare forskningsprojekt om krisen orsakad av det nya coronaviruset. Syftet är att fånga data medan krisen pågår, och sedan kunna analysera dessa ur olika aspekter.

Målsättningen är att starta sex projekt redan nu under våren 2020 och tre till under 2021. Satsningarna täcker in många dimensioner av denna komplexa kris. Det är forskning både med internationella jämförelser på europeisk nivå och nationell analys av olika slag, både med fokus på organisationer och individer.

Viktigt med långsiktig kunskapsutveckling

– Mitt i allt det intensiva arbetet med att hantera alla komplexa frågor så är det lika viktigt att höja blicken och satsa på mer långsiktig kunskapsutveckling. Det finns otroligt mycket lärdomar att dra av krisen. En del av resultaten kommer att kunna levereras redan under 2020 och användas till exempel i den fortsatta planeringen av ett starkt civilt försvar. Där har pandemin onekligen gett många nya insikter, säger Sara Brunnberg, forskningschef på MSB.

Utöver finansiering av projekten kommer MSB tillsammans med forskningsrådet Formas att genomföra en utlysning om krisen orsakad av covid-19. MSB kommer  även medverka i en kommande utlysning på nordisk basis.

Forskningsprojekt som preliminärt startar 2020

Misse Wester Lunds universitet Tilläggsprojekt till forskningsprojekt ”Makt och normer i arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning under kriser"
Rikard Bengtsson Lunds universitet Tilläggsprojekt till forskningsprojekt ”Nytt vin i nya läglar: Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar.”
Ola Svenonius Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)    Russinmask eller panik: hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap.
Ulrika Eckersand och Daniel Jonsson Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)    Förmågeparametrar för pandemihantering och det civila försvaret.
Jörgen Sparf Mittuniversitetet   Pandemi i det lokala. En realtidsstudie av resiliens.
Joakim Netz
Mattias Axelsson

Jönköping University (JU)

Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

Snabb förmågeutveckling för motståndskraftigt civilt försvar - Fallstudier av hur näringslivets kapaciteter bidrar i Coronakrisen.
Johanna Gustavsson

Karlstads Universitet

Effektivare åtgärder genom ökad förståelse för den äldres syn på risker. 

Forskningsprojekt som preliminärt startar 2021

 Magnus Ekengren Försvarshögskolan (FHS) The COVID-19 Crisis: Mapping the response efforts of five countries.
Charlotte Wagnsson Försvarshögskolan (FHS) Maktkamp kring berättelsen om coronaviruset: Sverige som slagfält.
Henrik Tehler Lunds universitet Corona-pandemins kaskadeffekter på lokal och regional nivå med avseende på samhällsviktiga funktioner
Publicerad: 21 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:37

Senast granskad: 2 oktober 2020

Till toppen av sidan