Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:31

Så många bränder upptäckte de skogsbrandbevakande flygen under 2019

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna växt sig stora. Under 2019 upptäckte dessa flyg hela 91 skogsbränder i Sverige.

En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser. Det handlar då om:

  • skogsbrandbevakning med flyg
  • helikoptrar för brandbekämpning
  • mindre skopande flygplan för brandbekämpning

Skogsbrandbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även guida räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

- Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Statistik från 2019

Under 2019 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 91 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3 752 timmar i luften. Siffrorna under 2018 var, av förklarliga skäl, mycket högre. Då upptäckte skogsbrandbevakningsflygen hela 290 bränder och sammanlagd flygtid var då 11 006 timmar.

- Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att de kan guida insatspersonalen på marken. Det är något som exempelvis kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

MSB stöttar med medel

Respektive länsstyrelse har ansvaret för upphandling och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om skogsbrandbevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

Skogsbrandbevakning med flyg, helikoptrar och mindre skopande flygplan – vad är vad?

Det är lätt att blanda ihop skogsbrandbevakning med flyg, helikoptrar för brandbekämpning samt mindre skopande flygplan för brandbekämpning. Här reder vi ut vad som är vad:

Skogsbrandbevakning med flyg

Flygplan för skogsbrandbevakning arbetar på uppdrag av respektive länsstyrelse. Uppgiften är att upptäcka bränder i skog och mark genom att man bevakar områden från luften. Flyget kan också guida räddningstjänstens insatspersonal på marken om terräng och vegetation är svåråtkomlig eller om man av andra anledningar har svårt att upptäcka en brand från marken. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för att kunna bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

Skogbrandbevakningsflyg. Foto: Tomas Wiklund
Skogbrandbevakningsflyg. Foto: Tomas Wiklund

Helikoptrar för brandbekämpning

När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med helikoptrar som angriper branden från luften. Helikoptrar försedda med utrustning för vattenbegjutning är det MSB talar om när vi skriver helikopterberedskap eller helikopterstöd. MSB har sedan 2019 helikoptrar i beredskap för att de ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska kunna släcka eller begränsa bränderna i ett tidigt skede, innan bränderna hunnit växa sig för stora.

Helikoptrarna kommer under 2020 att vara en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism och rescEU-transition på samma sätt som under 2019. EU finansierar genom civilskyddsmekanismen en stor del av beredskapskostnaderna för resurser inom rescEU-transition.

Helikopter för brandbekämpning Foto: Pavel Koubek
Helikopter för brandbekämpning Foto: Pavel Koubek

Mindre skopande flygplan för brandbekämpning

När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med mindre skopande flygplan, även kallad brandbekämpningsflygplan. MSB har från och med sommaren 2020 upphandlat mindre skopande flygplan av modellen AT 802 F (Fireboss). De har kapacitet att fälla cirka 3 000 liter vatten per flygplan. Även denna resurs ska användas i ett tidigt skede för att minska risken för riktigt stora bränder. MSB kommer därför att aktivt arbeta med flygplanen för att de ska vara placerade nära områden med höga skogsbrandrisker.

Avsikten är att flygplanen ska bli en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism och rescEU. På det sättet stärker resursen den samlade kapaciteten att hantera skogsbränder i Europa, med ett särskilt fokus på norra Europa. EU finansierar genom civilskyddsmekanismen en stor del av beredskapskostnaderna för resurser inom rescEU.

Mindre skopande flygplan för brandbekämping. Foto: Jörgen Ericsson, Saab
Mindre skopande flygplan för brandbekämping. Foto: Jörgen Ericsson, Saab
Publicerad: 29 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:31

Senast granskad: 29 april 2020

Till toppen av sidan