Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:30

Nu finns filmer på olika språk om hur vi tillsammans kan bromsa smittan

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats informationsverige.se finns nu anpassad information om det nya coronaviruset för utlandsfödda och nyanlända. Materialet är fritt att dela.

Målet för regeringsuppdraget som MSB har fått med anledning av det nya coronaviruset är att nå ut så brett som möjligt i samhället med information om hur vi tillsammans kan bromsa smittan.

För att nå utlandsfödda och nyanlända, men även andra grupper som inte behärskar det svenska språket eller tar till sig skriven text, har MSB gett Länsstyrelsen i Skåne ett särskilt uppdrag att översätta och i övrigt anpassa information om coronaviruset som Folkhälsomyndigheten producerar till allmänheten.

Informationen kommer att vara i form av korta filmklipp där samhälls- och hälsokommunikatörer ger aktuell information från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Fler språk längre fram

I ett första steg är informationen översatt till arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. Inslagen kommer successivt att utökas både vad gäller språk och innehåll.

Länkarna till filmerna kommer att spridas i sociala medier och genom olika nätverk av myndigheter, kommuner och civilsamhällesorganisationer.

Arbetet kommer att ske med utgångspunkt i den särskilda behovs- och kunskapsrelaterade metod (MILSA) som länsstyrelsen Skåne använder sig av sedan flera år för att öka förutsättningarna för nyanländas hälsa och delaktighet.

Informationsverige.se är en webbplats med information på flera olika språk  om det svenska samhället för asylsökande och personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. Bakom webbplatsen står länsstyrelserna i samarbete med bland andra Migrationsverket.

Länsstyrelsen Skåne samverkar i sitt uppdrag med flera andra aktörer som Länsstyrelsen Västra Götaland, Ronneby kommun, Region Östergötland och Lapplands lärcentra.

Filmerna på informationsverige.se

Publicerad: 8 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:30

Senast granskad: 8 april 2020

Till toppen av sidan