Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:29

MSB situationsanpassar stödet till aktörsgemensamt arbete med anledning av COVID19

Just nu är stora delar av samhället upptaget med den pågående hanteringen av COVID19 och samtidigt är behovet av effektivt aktörsgemensamt arbete större än någonsin.

– Därför situationsanpassar vi metodstödet för implementeringen av gemensamma grunder för samverkan och ledning så att vi kan bistå länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter också i det rådande läget. 

Det säger Niklas Andrén som är chef på MSB:s enhet för samverkan och ledning och ansvarig för metodstödet till aktörerna vad gäller Gemensamma grunder.

Även i rådande läge ger enheten för samverkan och ledning rådgivning och processtöd kring de utmaningar som finns i aktörsgemensamt arbete.

– Vi har i dagarna kontaktat aktörerna om detta. Operativt arbete går som alltid före utbildning, men det finns mycket vi kan stödja med både under pågående hantering och på distans, säger Niklas Andrén.

Rådgivning och stöd på distans

Stödet kring ISF, ISF-stöd, lägesbild och informationsdelning är även i detta läge kostnadsfritt för bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser, och rådgivning och processtöd går att göra på distans.

– Vi har möjlighet att stötta arbetet med att omhänderta nygjorda erfarenheter och utveckla och förfina arbetssätt också under pågående hantering, utifrån Gemensamma grunder och våra erfarenheter av effektivt aktörsgemensamt arbetet, säger Niklas Andrén.

Alla kan göra något

Gunnel Rosenkvist är koordinator för implementeringsarbetet och MSB:s metodstöd för gemensamma grunder för samverkan och ledning i aktörsgemensamt arbete.

– Ingen kan göra allt men vi som arbetar med Gemensamma grunder kan göra något. Vi kan med våra erfarenheter och resurser bidra till att samhällets aktörer kan jobba så effektivt tillsammans som det bara går i hanteringen av COVID19.

– Självklart är vårt fokus att det ska ta så lite tid som möjligt från det operativa arbetet. Men vi vill bidra till att aktörerna får möjlighet att lyfta blicken och reflektera. Det vi kan hjälpa till med ska underlätta i hanteringen här och nu, och på sikt, avslutar Gunnel Rosenkvist.

Anpassat erbjudande:

  1. Rådgivning och bollplank kring att få till ett effektivt och ändamålsenligt aktörsgemensamt arbete (dvs inriktning och samordning uppnås), vi ger råd och stöd kring ISF, ISF-stöd och lägesbild.
  2. Ett strukturerat tillfälle/en strukturerad process att lufta och diskutera frågor och tankar kring aktörsgemensamt arbete just nu och hjälpa dem att hitta konkreta förbättringsåtgärder som går att göra nu på en gång. Detta kan göras på distans med några nyckelpersoner.

Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur vi kan bidra i ert aktörsgemensamma arbete. Ibland kan det räcka med att få diskutera och bolla med någon som inte är direkt inne i hanteringen för att få perspektiv och hitta möjliga vägar framåt.

Läs mer om stödet som MSB ger till bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser härKontakta oss via implementerasol@msb.se, eller direkt till Gunnel Rosenkvist gunnel.rosenkvist@msb.se.

Publicerad: 1 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:29

Senast granskad: 1 april 2020

Till toppen av sidan