Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:05

MSB återupptar viss närundervisning den 4 maj

Från och med den 4 maj kommer vissa praktiska moment genomföras på MSB:s skolor på Sandö och i Revinge, samt andra platser där myndigheten bedriver utbildning. Grunden för MSB:s bedömning är att Skolverket, i dialog med Folkhälsomyndigheten, bedömt att viss närundervisning kan bedrivas i syfte att kunna erbjuda examen.

MSB övergick till distansundervisning den 18 mars med anledning av covid-19-rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. MSB har sedan dess arbetat intensivt för att lägga om undervisning till distans i de utbildningar där undervisningen inte sedan tidigare bedrivits på distans. Distansutbildning är fortfarande förstahandsalternativet men för att de studerande ska kunna få sin examen, behöver praktiska övningsmoment genomföras. Därför startar kompletterande närundervisning den 4 maj. 

– Det är en ovanlig tid vi lever i och covid-19 kommer att påverka oss för en tid framöver. De utbildningarna som MSB bedriver för kommunal räddningstjänst är samhällsviktiga och av betydelse för samhällets beredskap för kriser och olyckor. Därför har detta beslut fattats, att viss närundervisning med fokus på praktiska övningsmoment, kan genomföras, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

– För att MSB:s närundervisning ska minska risken för smittspridning arbetar vi nu med att ta fram förstärkta hygienrutiner som kommer att användas vid genomförandet av närundervisningen. Närundervisningen kommer så långt möjligt genomföras utomhus, för att ytterligare begränsa smittspridningsrisken, fortsätter Dan Eliasson.

Vilka utbildningar handlar det om?

Exempel på utbildningar där det nu kommer att genomföras kompletterande närundervisning för är:

  • den tvååriga eftergymnasiala utbildningen skydd mot olyckor, som utbildar heltidsbrandmän,
  • grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, det vill säga utbildning för deltidsbrandmän, 
  • utbildningar för att vara räddningsledare vid insatser.

Information om MSB:s utbildningar med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad: 28 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:05

Senast granskad: 28 april 2020

Till toppen av sidan