Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:29

Färre fysiska kontakter och mindre oro

Kantar-Sifos senaste undersökning, som görs på uppdrag av MSB, visar att oron hos befolkningen minskat något med anledning av covid-19. Samtidigt uppger allt fler att de dragit ner på fysiska kontakter.

Mätningarna pågår sedan den 21 mars. Det här är den femte redovisningen och baseras på datumen 23-26 april. Målgruppen är allmänheten 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Minskad fysisk kontakt

De tidigare beteendeförändringarna som flest gjort, som att tvätta händerna mer noga, håller i sig sedan tidigare mätningar. Just nu finns det inget i svaren som tyder på en avmattning i förändrade beteenden i samband med coronapandemin. Snarare är det tvärtom. De beteenden som förändrats mest rör framför allt fysiska kontakter:

 • 63 procent uppger att de i mindre utsträckning bjudit hem folk, en ökning med tre procentenheter jämfört med den föregående mätperioden 16-22 april
 • 58 procent har minskat på antalet resor (48 procent),
 • 53 procent har deltagit i färre möten (47 procent) och 48 procent att de i mindre utsträckning åker kollektivtrafik, vilket är tio procentenheters skillnad jämfört med föregående mätperiod.

De beteendeförändringar som befolkningen främst har gjort står sig sedan tidigare mätningar:

 • Tvättat händerna oftare eller mer noggrant (85 procent)
 • Undvikit att skaka hand (77 procent)
 • Följt nyheterna mer än vanligt än vanligt för att få information (66 procent)

 • Håller större avstånd till andra, till exempel i butiker (63 procent) Nytt svarsalternativ
 • I mindre utsträckning deltagit i sociala aktiviteter utanför hemmet (62 procent).

Något minskad oro

Totalt sett ser oron ut att minska något för perioden jämfört med tidigare. De orosmoment i undersökningen som toppar är samma som tidigare:

 • Att arbetslösheten ska öka (86 procent)
 • Att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem (86 procent
 • Hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av coronaviruset (70 procent)
 • Att sjukvården inte har kapacitet att omhändertar mig/mina anhöriga (61 procent)
 • Värdet på mina besparingar sjunker (53 procent).

Ladda ned undersökningen här

Publicerad: 27 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:29

Senast granskad: 27 april 2020

Till toppen av sidan