Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:29

Färre fysiska kontakter och mindre oro

Kantar-Sifos senaste undersökning, som görs på uppdrag av MSB, visar att oron hos befolkningen minskat något med anledning av covid-19. Samtidigt uppger allt fler att de dragit ner på fysiska kontakter.

Mätningarna pågår sedan den 21 mars. Det här är den femte redovisningen och baseras på datumen 23-26 april. Målgruppen är allmänheten 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Minskad fysisk kontakt

De tidigare beteendeförändringarna som flest gjort, som att tvätta händerna mer noga, håller i sig sedan tidigare mätningar. Just nu finns det inget i svaren som tyder på en avmattning i förändrade beteenden i samband med coronapandemin. Snarare är det tvärtom. De beteenden som förändrats mest rör framför allt fysiska kontakter:

 • 63 procent uppger att de i mindre utsträckning bjudit hem folk, en ökning med tre procentenheter jämfört med den föregående mätperioden 16-22 april
 • 58 procent har minskat på antalet resor (48 procent),
 • 53 procent har deltagit i färre möten (47 procent) och 48 procent att de i mindre utsträckning åker kollektivtrafik, vilket är tio procentenheters skillnad jämfört med föregående mätperiod.

De beteendeförändringar som befolkningen främst har gjort står sig sedan tidigare mätningar:

 • Tvättat händerna oftare eller mer noggrant (85 procent)
 • Undvikit att skaka hand (77 procent)
 • Följt nyheterna mer än vanligt än vanligt för att få information (66 procent)

 • Håller större avstånd till andra, till exempel i butiker (63 procent) Nytt svarsalternativ
 • I mindre utsträckning deltagit i sociala aktiviteter utanför hemmet (62 procent).

Något minskad oro

Totalt sett ser oron ut att minska något för perioden jämfört med tidigare. De orosmoment i undersökningen som toppar är samma som tidigare:

 • Att arbetslösheten ska öka (86 procent)
 • Att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem (86 procent
 • Hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av coronaviruset (70 procent)
 • Att sjukvården inte har kapacitet att omhändertar mig/mina anhöriga (61 procent)
 • Värdet på mina besparingar sjunker (53 procent).

Ladda ned undersökningen här

Publicerad: 27 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:29

Senast granskad: 27 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan