Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:32

Åtta av tio har sett myndigheternas information om coronaviruset

Närmare 82 procent har nåtts av myndigheters annonser och filmer. Det visar en utvärdering av den landsomfattande informationssatsningen som MSB gjort, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, för att bromsa smittspridningen och samhällskonsekvenserna av covid-19.

Det var i mitten av mars som MSB, tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, inledde den landsomfattande informationssatsningen. Uppdraget kom från regeringen och syftet var att bromsa smittspridningen och samhällskonsekvenserna av covid-19. 

MSB låtit mäta effekterna av  informationsinsatsen som bestod av annonser, korta filmer, annonstavlor, informationsmaterial med mera under perioden 16 mars till 26 april.  

Utvärderingen visar att:

• drygt åtta av tio, 82 procent, har sett myndigheternas annonser eller filmer,

• de allra flesta av de som har sett informationen (96 procent), tycker att det är bra att myndigheterna informerar

• av de som har sett informationen tycker 85 procent att informationen är bra.

Myndigheter upplevs som tydliga

Effektmätningen visar också att myndigheterna upplevs som tydliga och att man följer myndigheternas råd och rekommendationer. Den visar även att äldre och yngre, två grupper som inledningsvis bedömdes som svårare att nå, har sett informationen i ännu större utsträckning. Nästan nio av tio personer i dessa grupper har sett informationen. Bland personer som är äldre än 70 år har 89 procent tagit del av informationen och bland ungdomar är det 88 procent.

Undersökningen visar att SVT, myndigheter och vården är de mest använda källorna för information kring covid-19. Det är också dessa kanaler som har högst förtroende.

Många besöker krisinformation.se

Mätningen visar även att var tredje svensk har besökt krisinformation.se som är den samlade kanalen för myndighetsinformation.

Om undersökningen

Effektmätningen gjordes 12-19 april av Le Bureau på uppdrag av MSB. 

Deltagarnas svar samlades in via Internet. Med hjälp av viktning av data motsvarar de 1 490 svaren Sveriges befolkning.

MSB:s informationssatsning om det nya coronaviruset

Publicerad: 29 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:32

Senast granskad: 29 april 2020

Till toppen av sidan