Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:32

MSB presenterar årsrapporten för it-incidenter 2019

MSB mottog 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2019. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter, som släpptes i dag.
- Hela samhället måste höja lägstanivån för informations- och cybersäkerhet, säger Dan Eliasson, genereldirektör på MSB.

MSB har sedan april 2016 mottagit rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter. Sedan dess har samhällets digitalisering fortsatt och i vissa avseenden ökat takten. Årsrapporten för allvarliga it-incidenter 2019 tar sitt avstamp i de rapporter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden.

Handhavandefelen har ökat

Under fjolåret mottog MSB 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter. Under 2018 och 2017 mottog MSB 297 respektive 281 rapporter om it-incidenter. En analys av de rapporterade incidenterna för 2019 visar att:

  • Handhavandefel har ökat.
  • Fler myndigheter rapporterar allvarliga it-incidenter men antalet rapporter är fortsatt lågt.
  • Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med incidenthanteringsprocesser och kontinuitetsplanering höjer lägstanivån.

- Det är naivt att tro att it-incidenter är en företeelse som kan arbetas bort. Det kommer alltid att inträffa incidenter. Det är hur väl organisationer, såväl offentliga som privata, hanterar de inträffade incidenterna som avgör hur allvarliga konsekvenserna blir, säger Dan Eliasson och fortsätter:

- Samhällets digitalisering är en utmaning för oss alla. Ofta ligger ny teknik flera steg före säkerhetsarbetet. När verksamheten digitaliseras så behöver ett gediget och proaktivt säkerhetsarbete vara grunden.

It-incidenter som sker i onödan

MSB hoppas att denna rapport kan användas i det förebyggande arbetet. Exempelvis som komplement till de föreskrifter och vägledningar som myndigheten i övrigt har tagit fram för att stötta myndigheterna i deras systematiska och riskbaserade informations- och cybersäkerhetsarbete. Många myndigheter drabbas, ofta i onödan, av liknande it-incidenter som beskrivs i rapporten. Det finns enkla sätt att förebygga de flesta av dem, alternativt att minska konsekvenserna när de inträffar. Mer information finns i årsrapporten.

Årsrapport it-incidentrapportering 2019

Publicerad: 1 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:32

Senast granskad: 1 april 2020

Till toppen av sidan