Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:03

Snart genomförs övningen Barents Rescue 2019

I år är det Sveriges tur att vara värdland för övningen Barents Rescue. Den 23-26 september arrangeras övningen i Kiruna, där närmare 400 personer ska delta. Övningen, Event Week, består av flera fält- och ledningsövningar och syftar till att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer.

Barentsregionen består av Sverige, Norge, Finland och Ryssland och sedan 2001 har det så kallade Barentsrådet haft gemensamma övningar. Under 2017–2019 är Sverige ordförande i Barentsrådet under ledning av Utrikesdepartementet. Den 23-26 september är det åter Sveriges tur att axla uppdraget som värdland när en händelsevecka anordnas i Kiruna.

Målen med årets övning är bland annat att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer, inte minst operativ hantering på skadeplats. Det uppnås inte minst genom internationellt erfarenhetsutbyte och genom att kunskaper hos aktörer och individer utvecklas.

Huvudscenariot: omfattande skogsbränder

Barents Rescue består av flera fältövningar. Huvudscenariot är omfattande skogsbränder som härjar i stora delar av Sverige och som utarmar svenska resurser, därefter skyfall som leder till ras och skred. Regionen, som är glest befolkad och med långa avstånd, får problem. EU kan inte bistå eftersom många skogsbränder rasar i södra Europa. Därtill övas bland annat även räddning i grotta och insats vid byggarbetsplats.
En central del av övningen är att de deltagande länderna får öva på att ge och ta emot internationellt stöd inom området stora olyckor och naturkatastrofer. Samverkan mellan länder kommer övas både på olycksplats och på ledningsnivå.

– Det är en stor övning med många deltagare från de fyra länderna. Folk i Kiruna kommer tydligt märka att övningen pågår då det kommer vara många räddningsresurser synliga i och kring samhället, säger Trond Olofsson, insatschef vid Kiruna räddningstjänst och planeringsansvarig för fältövningarna.

Maria Jontén, MSB, är projektledare för Barens Rescue 2019:

– Samhället gjorde många erfarenheter efter skogsbränderna sommaren 2018 och de visar också tydligare vad vi behöver bli bättre på. Sverige kommer att öva att med kort varsel begära och ta emot stöd från våra grannländer i enlighet med Barentsavtalet, och Finland, Norge och Ryssland kommer att få öva att erbjuda och genomföra stöd och insats i Sverige. Vi behöver kunna prioritera, hantera och samverka på skadeplats. Fackspråket måste vara detsamma så vi förstår varandra när vi pratar mellan länderna. Det kan vara livsavgörande vid snabba förlopp.

Under Barents Rescue kommer Sverige tillsammans med Finland och Norge för första gången att koppla ihop ländernas tetranät för att via talgrupper möjliggöra för blåljusaktörer att kunna kommunicera med varandra med sina egna radioterminaler.

Svenska deltagare

De svenska aktörer som deltar i övningen är kommuner, räddningstjänster och länsstyrelser i Norrbottens och Västerbottens län. Dessutom medverkar också SOS Alarm, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Polisen och MSB. Totalt är det närmare 400 personer som övas. Under Barents Rescue kommer Polisen att öva det internationella samarbetet Disaster Victim Identification, det vill säga registrering av omkomna efter en katastrof. Totalt 170 poliser från hela Norden, även Danmark och Island, deltar. Samtidigt med övningen kommer flera olika seminarier att genomföras inom områden som är aktuella i regionen.

Om övningen Barens Rescue

Publicerad: 12 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:03

Senast granskad: 12 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan