Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Nytt internationellt program stärker hanteringen av katastrofrisker

MSB har startat upp ett nytt program för katastrofriskhantering i syfte att stärka de deltagande ländernas förmåga att hantera katastrofer. Deltagarna reser idag hemåt efter Sverigefasen i programmet där de samlats och utbildats gemensamt under närmare tre veckor.

Nytt program stärker kapaciteten hos individer och organisationer att arbeta med katastrofriskhantering. Här syns en praktisk övning där deltagarna jobbar med förebyggande arbete.

På frågan vad deltagarna tar med sig hem från Sverigefasen och programmet är svaren blandade och från en av deltagarna låter det såhär:

– Jag är imponerad av hur samhället i Sverige är bättre anpassat för personer med funktionsvariation än hemma i Filippinerna. Denna anpassning underlättar för dessa grupper i krissituationer, säger Ms. Mayfourth Luneta, Deputy Executive Director på Center for Disaster Preparedness Foundation på Filippinerna.

MSB har startat upp ett nytt projekt inom katastrofriskhantering, International Training Programme - Disaster Risk Management. Det är ett program som sträcker sig från 2019 till 2023 och är finansierat av Sida, med en total budget på 58 miljoner kronor.

Deltagande länder är samtliga hårt drabbade av naturkatastrofer. Programmet ska stärka kapaciteten hos individer och organisationer att arbeta med katastrofriskhantering. Den första cykeln av programmet startades under våren 2019 och denna vecka avslutas Sverigefasen då 26 deltagare från Nepal, Bangladesh och Filippinerna reser hem efter närmare tre veckor i Sverige.

Expertstöd och värdefulla verktyg

Deltagarna får med sig värdefulla verktyg genom arbete i hela kedjan, från katastrofförebyggande till respons och återuppbyggnad. Under deltagarnas vistelse i Sverige har flera olika typer av metoder använts så som studiebesök, föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar och simuleringar. Deltagarna har även varit på besök hos flera relevanta myndigheter och organisationer, bland annat MSB, Räddningstjänsten, Karlstads universitet, Svenska Röda Korset, SOS Alarm och Länsstyrelsen i Värmland. Sammantaget har det varit ett fullspäckat schema varvat med flera praktiska övningar.

– Verklighet, resurser och metoder är annorlunda. Men vi delar också med oss av våra kunskaper och lär av varandra, säger Kedar Prasad Rijal, som undervisar mastersstudenter i katastrofriskhantering vid Tribhuvan universitet i Kathmandu, Nepal.

Jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter präglar programmet

För att säkerställa att miljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter tas i beaktande i alla delar av programmet finns rådgivare tillhands för att ge stöd, både till MSB och till deltagare.

Programmets arrangörer består av projektledning från MSB, två facilitatorer samt rådgivare som ger deltagarna stöd inom jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter. För dessa experter handlar arbetet om att integrera de tvärgående perspektiven genomgående och att berätta om de medvetna val som görs. Till exempel har arrangörerna av miljöskäl valt att vegetarisk mat ska serveras genomgående för gemensamma luncher och middagar.

En av de som föreläste under Sverigefasen är jämställdhetsrådgivare Misse Wester, professor på Lunds Universitet, som bland annat menar att det är viktigt att ha realistiska mål för projektet, samt att hitta ett sätt att följa upp de förändringar projektet vill uppnå med avseende på jämställdhet.

International Training Programme – Disaster Risk Management

Programmet innehåller sju utbildningscykler, fem för Asien och två för Afrika. Under en cykel träffas deltagarna först på regional nivå för att utveckla så kallade förändringsprojekt samt förbereda sig inför kommande utbildningsprogram i Sverige. Deltagarna jobbar under hela cykeln med utveckling och implementering av sina förändringsprojekt, vilket innebär att jobba med ett problem som deltagarna och deras organisationer har identifierat. Det kan handla om allt inom området katastrofriskhantering, till exempel jämställdhetsintegrering i kriskommunikation, beredskap för hantering av katastrofavfall eller uppbyggnad av databaser. En cykel avslutas när deltagarna ses igen på regional nivå för att berätta om resultaten i sina förändringsprojekt.

– Deltagarna har olika fokusområden som drivs gentemot sin organisation. Det kan vara genus, sök- och räddning eller avfallshantering. Men de här mötena ger också synergier. Kunskaper utbyts, man lär känna varandra och skapar kontakter för framtiden. De kommer också att träffa deltagare i kommande cykler, säger Guillaume Foliot, utbildningssamordnare för Sverigefasen i programmet.

I en simuleringsövning fick deltagare svara på frågor från en medieaktör om den tänkta händelsen.
Hur förebyggs en katastrof i regionen? En praktisk övning för att öka kunskapen om katastrofförebyggande arbete.
Floodville är en grov topografisk modell över Karlstad som exemplifierar en typiskt vattennära stad. Modellen fylldes på med vatten för att simulera en översvämning och för deltagarna blev det en övning i att tänka snabbt och att prioritera resurser. 

Programmet för kapacitetsutveckling

  • Drivs av MSB och finansieras av Sida
  • Vänder sig till deltagare från Bangladesh, Nepal, Kambodja och Filippinerna som arbetar inom katastrofriskhantering
  • Stärker kapacitet att hantera katastrofrisker

International Training Programme på msb.se på engelska

Publicerad: 19 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:45

Senast granskad: 19 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan