Till innehåll på sidan

Ny upphandling för BAS 1, 3 och 4

MSB genomför under hösten 2019, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, en ny upphandling för BAS 1, 3 och 4. Det nya avtalet beräknas att börja gälla tidigast 1 april 2020.

Ett utskick med inbjudan att delta i MSB ramavtalsupphandling avseende BAS-fordon har skickats ut till alla Sveriges kommuner. I utskicket finns en enkät samt blankett för fullmakt som behöver skickas in senast den 25 november 2019. Observera att det endast är de kommuner som skickat in underskrivna fullmakter i tid som har rätt att avropa på avtalet.

Nuvarande ramavtal med Autokaross Rescue Systems i Floby AB, Sala Brand AB och W. Ruberg AB gäller till och med 1 februari 2020.

Arbetet med kravspecifikation pågår och är något försenat. Ett nytt ramavtal beräknas vara på plats tidigast 1 april 2020 och innebär en mellanperiod utan gällande BAS-fordonsavtal, vilket kan vara bra att ta höjd för inför planerade beställningar.

Om BAS-fordon på msb.se

Senast granskad: 30 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan