Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:45

MSB skickar stöd till skogsbrandsdrabbade Bolivia

Med anledning av de kraftiga skogsbränderna som härjar i Amazonas har MSB fått en förfrågan från Bolivia att ge stöd i form av boendelösningar och personal. Frågan ställdes via EU:s civilskyddsmekanism och MSB hoppas att kunna skicka materiel och personal under veckan.

– Det Bolivia har efterfrågat och som Sverige nu ska ge stöd med är tillfälligt boendestöd till räddningspersonal samt stöd till samordning i form av ledningscentraler, säger Per Velandia, Enheten för insatser vid MSB.

De basläger som MSB planerar att sända kan rymma uppemot 200 personer och ska placeras i nära anslutning till brandhärdarna så att räddningspersonalen kan få utrymmen att vila sig.

– Vi planerar även för att komplettera med mindre mängd efterfrågad skyddsutrustning, däribland skyddsmasker. Vi hjälper alltså de som hjälper, säger Per Velandia.

MSB har mångårig erfarenhet av att samarbeta med och ge stöd till andra organisationer, både i katastrof- och konfliktsituationer. MSB har tidigare skickat olika typer av basläger framför allt i stöd till FN:s verksamhet. Exempelvis efter jordbävningarna på Haiti 2010 och Nepal 2015, i konfliktområdet i norra Nigeria 2016 med mera.

MSB planerar, transporterar, bygger upp och förbereder anläggningarna – sätter upp tält, iordningsställer sov-, arbets-, mötesplatser etcetera. När lägret är klart kan MSB lämna över driften till lokala myndigheter och dess personal. Under denna insats är det MSB:s insatspersonal som sätter upp baslägret. Lägret är i första hand avsett för den mest intensiva perioden i tre månaders användning, men kan stå längre om behov finns.

MSB genomför insatsen samordnat med EU:s civilskyddsmekanism och insatsen finansieras av MSB:s krisberedskapsanslag för internationell verksamhet via Regeringskansliet samt EU:s katastroffinansiering.

MSB:s arbete med internationella insatserEmergency Response Coordination Centre (ERCC)

Publicerad: 10 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:45

Senast granskad: 10 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan