Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:57

MSB deltar i världsunik lansering när tre länders radiokommunikation sammankopplas

För första gången någonsin kopplas tre länders radiokommunikationsnät ihop. Det sker under samverkansövningen Barents Rescue i Kiruna den 23-26 september.

Sammankopplingen möjliggör för aktörer med samhällsviktiga uppdrag i Norden att kommunicera med varandra med sina egna radioterminaler i framtagna talgrupper i svenska Rakel, finska Virve och norska Nödnett. Det är MSB som tillsammans med sina motsvarigheter i Norge och Finland, DSB och Eriillisverkot har tagit fram lösningen och nu gör en gemensam lansering.

– Trepartssammankopplingen innebär ytterligare ett steg för effektiv gränsöverskridande kommunikation i Norden. Förmågan till samverkan över gränserna stärks, vilket underlättar vid räddningsinsatser, olyckor och kriser, säger Anita Galin, projektledare för sammankopplingen.

Trepartssammankopplingen är önskad och efterfrågad av användare av TETRA-nät. I Norden finns upparbetade samarbeten och en tradition av att hjälpa varandra. De nordiska länderna har mycket att göra med varandra på olika nivåer ─ allt från räddningsinsatser till politik. Kommunikationen är avgörande för att intentionerna ska uppnås. Radiokommunikationen mellan länderna måste fungera.

– Med trepartssammankopplingen går det att snabbt etablera kommunikation över gränserna när inget annat sätt fungerar, exempelvis om mobilnäten ligger nere. Det kan ha avgörande betydelse vid terrorattacker, pandemier, stormar och andra händelser. I slutändan gör det medborgarna tryggare, säger Anita Galin.

MSB deltog  även när två länders TETRA-näts för första gången i världen kopplades ihop. Det skedde 2016 mellan Sverige och Norge.

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 12 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:57

Senast granskad: 12 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan