Till innehåll på sidan

CBRNE-möte 5 september: Fokus RN-beredskap

Det var mer än fullsatt på det aktörsgemensamma CBRNE-mötet i september. Mer än 120 personer lockades till Näringslivets Hus i Stockholm av en agenda som fokuserade på radionukleära frågor (RN). – Vi är jätteglada att det kom så många representanter från så många olika aktörer, och inte bara RN-specialister. Det säger Mirja Lenz Torbjörnsson på MSB:s CBRNE-samordning och en av dagens arrangörer.

– Särskilt glada är vi att det kom så många från olika länsstyrelser eftersom RN-frågorna är en angelägenhet för alla och samverkan innan något händer är avgörande för hur bra vi hanterar en radiologisk nödsituation.

De aktörsgemensamma CBRNE-mötena hålls två gånger om året. En dag i september och två dagar i januari.

– Vi hoppas få se ännu fler deltagare på kommande möten. Håll utkik på MSBs hemsida för kommande datum, avslutar Mirja Lenz Torbjörnsson.

Aktörsgemensam CBRNE-förmåga

Dagen inleddes med att Nils Svartz, tidigare MSB överdirektör och tf generaldirektör, presenterade MSB:s övergripande uppdrag. Därefter beskrev han det uppdrag han har nu inom CBRNE-området i egenskap av seniorrådgivare till MSB generaldirektör. Han ska titta på Sveriges övergripande CBRNE-förmågor. Dels i ett EU-perspektiv och dels i ett nordiskt perspektiv. Vad behöver vi vara bra på i Sverige och vad behöver vi vara bra på tillsammans med andra? Och hur samordnar vi våra samlade resurser för att kunna hjälpas åt så effektivt som möjligt. 

– Det saknas ju inte kunskap och kompetens i Sverige inom CBRNE-området. Men vi behöver hela tiden se över vad vi behöver utveckla eftersom omvärlden hela tiden förändras. Och vi blir bäst tillsammans när vi gör detta i dialog med varandra.

Svensk beredskap för RN-olyckor

MSB informerade om arbetet med att uppdatera inriktningen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor av biträdande projektledare Anna Tubbin.

– Det är 10 år sedan den senaste analysen gjordes så arbetet behöver bl. a ta höjd för de nya utmaningar vi står inför, t ex utifrån perspektivet civilt försvar och totalförsvar, säger Anna Tubbin. Arbetet bedrivs av en projektgrupp i workshop-form och inriktningen beräknas vara klar under 2020. Resultaten kommer också att arbetas in i den nationella beredskapsplanen för hantering av kärnteknisk olycka som uppdateras löpande.

För att stödja alla aktörers arbete med beredskapsplanering har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram planeringsunderlag kring hur man gör konsekvensanalyser för radiologiska nödsituationer. Jonas Boson från SSM beskrev hur det är uppbyggt kring riskkategorier och klassificeringar av händelser och verksamheter, och svarade på frågor.

– Vi vill att aktörerna ska få ett bra stöd för att kunna hitta en rimlig nivå på sin beredskapsplanering, säger Jonas Boson.

På eftermiddagen gjordes djupdykningar i några pågående EU-projekt om utbildningar. Därefter presenterade Malin Dreifaldt från Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, hur frivilligorganisationerna kopplar till CBRNE- händelser. 

Om frivilligorganisationerna och deras stöd till samhället på Frivilligutbildning.se

Om frivilligorganisationerna och deras stöd till samhället på msb.se

Presentationsmaterial och mer information

Presentationer från CBRNE-mötet kommer att publiceras på vår webbplats. Håll utkik på www.msb.se/cbrne.

Vill du få löpande information och uppdateringar per e-post om det aktörsgemensamma CBRNE-arbetet så kontaktar du Mirja Lenz Torbjörnsson på Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se.

Kommande CBRNE-möten

Kontakta också gärna CBRNE-samordningen via Mirja Lenz Torbjörnsson om du har idéer och förslag på ämnen för kommande aktörsgemensamma möten. Nästa aktörsgemensamma CBRNE-möte hålls i slutet av januari 2020.

Men innan dess är det dags för de årliga CBRNE-dagarna i Umeå den 23-24 oktober.

CBRNE-dagarna i Umeå 23-24 oktober

Det aktörsgemensamma CBRNE-mötet arrangerades av MSB:s CBRNE-samordningsfunktion och där jobbar Mirja Lenz Torbjörnsson, Johan Trulsson och Ingrid Persson.
Moderator för dagen var Martin Nygren från FOI och inledningsanförandet hölls av sa Nils Svartz, tidigare MSB överdirektör och tf generaldirektör som inledde dagen.

– Det saknas ju inte kunskap och kompetens i Sverige inom CBRNE-området. Men vi behöver hela tiden se över vad vi behöver utveckla eftersom omvärlden hela tiden förändras. Och vi blir bäst tillsammans när vi gör detta i dialog med varandra, sa Nils Svartz.

MSB informerade om arbetet med att uppdatera inriktningen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor av biträdande projektledare Anna Tubbin.

Senast granskad: 10 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan