Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:12

25 år sedan Estoniakatastrofen - MSB hedrar offren

Den 28 september är det 25 år sedan passagerarfärjan M/S Estonia förliste på sin färd från Tallinn till Stockholm. Detta var den största civila fartygskatastrofen i Europa efter andra världskriget och 852 personer omkom varav 551 från Sverige.

För att hedra offren och de anhöriga sker lördagen den 28 september en minnesceremoni med kransnedläggning vid Estoniamonumentet invid Galärvarvskyrkogården på Djurgården i Stockholm. 

DD.KK.HH. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel medverkar vid ceremonin liksom representanter från Riksdag och Regering, myndigheter samt utländska beskickningar.

MSB är statens kontaktorgan för anhöriga och överlevande från Estoniakatastrofen. MSB har med anledning av 25-årsminnet beviljat två anhörigorganisationer, SEA (Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga) samt FAE (Föreningen anhöriga Estonia, Lindesberg) ekonomiskt bidrag om 475 000 kronor respektive 75 000 kronor för att anordna minneshögtid, uppdatera webbplatser, ta fram tryckt material samt andra aktiviteter som rör 25-årsminnet. 

MSB:s kontaktroll gentemot anhöriga och överlevande från Estoniakatastrofen innebär i huvudsak att besvara frågor och bereda ärenden som inkommer rörande Estoniafrågan.

Tid: Lördagen den 28 september klockan 14.00.
Plats: Minnesmonumentet, Galärvarvskyrkogården på Djurgården

Publicerad: 4 september 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:12

Senast granskad: 4 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan