Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:15

Vad behövs för evidensbaserat brandförebyggande arbete?

Under två dagar samlades 30 deltagare från åtta länder i en workshop i Karlstad för att uppmuntra utveckling av evidensbaserad praktik inom brandsäkerhetsområdet.

Under Östersjö GD-möte i maj 2018 tog Sverige ett initiativ till att starta ett samarbete inom Evidense Based Civil Protection för att ta tillvara erfarenheter från länder i Östersjöregionen. Workshopen planerades och genomfördes i samverkan med DSB i Norge och inrikesministeriet i Finland. Den 10-11 oktober 2019 träffades praktiker, forskare, statistiker och beslutsfattare med flera i Karlstad för utbyta, lära och ta tillvara varandras erfarenheter.

Programmet var indelat i olika sessioner med efterföljande diskussioner. Innehållet spände sig över mer generella genomgångar av evidensbaserad praktik, presentation av olika länders arbete inom området, exempel på användbara analytiska metoder som t.ex. ekonomiska utvärderingsmetoder, modeller över processen som leder till dödsfall eller skador till följd av brand, samt erfarenheter av implementeringsarbetet.

Linda Ryen presenterade samhällets kostnader för olyckor, bränder och förebyggande arbete i Sverige.– Vi hade deltagare som representerade flera olika kategorier av aktörer vilket gav en väldigt bra blandning av erfarenheter i de diskussioner vi hade. Första dagen satt vi i grupper med våra egna kategorier och sedan blandade vi grupperna under andra dagen. Det gav väldigt bra insikt och förståelse för vad olika grupper har för behov och vilka nödvändiga kopplingar vi har till varandra, berättar Björn Sund, programansvarig vid MSB.

– En reflektion av workshopen är att vi ligger långt framme i Sverige när det gäller kunskap om de individer som omkommer till följd av bränder. Vi bedriver också ett arbete kring ekonomiska utvärderingar som är unik. Som forskare är det också uppenbart att kunskap som vi tagit fram i de olika länderna ofta inte sprids utanför landsgränserna. Det beror delvis på språkbarriärer då underlaget ofta publiceras på det egna hemlandets språk, men också på tillgång till en gemensam plattform att dela kunskapen på, fortsätter Björn Sund.

– Flera andra länder presenterade spännande material och kommande forskning. Norge är precis i uppstart av en stor forskningssatsning som kommer ge ny kunskap om optimala val och utveckling av bättre lösningar för ökad brandsäkerhet i byggnader. Forskningscentret FRIC (Fire Research and Innovation Centre) invigdes 1 mars 2019 och har många intressanta studier på väg. Estland var presenterade bl.a. ett spännande index, baserad på 21 parametrar, som stöder räddningstjänst och andra som utför hembesök med fokus på brandsäkerhet för bedömning av hjälpbehovet hos de hushåll som besöks, berättar Marianne Stålheim, biträdande chef på MSB.

Hur går vi vidare?

Det finns ett klart intresse att fortsätta samarbetet om evidensbaserad brandsäkerhet i de nordiska och baltiska länderna. Framförallt identifierade deltagarna ett behov av ett kompletterande nätverk med den här typen av samarbete där en blandning av olika kategorier av deltagare möts.

Förslaget från den här workshopen är att fortsätta träffas i liknande workshopar vartannat år. Det finska Inrikesministeriet tog ledningen för att hitta formerna för nästa tillfälle år 2021.

Presentationerna från workshopen finns på msb.se/evidencebasedfiresafety2019

Ett trettiotal deltagare från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Tyskland träffades under två dagar i Karlstad för att dela erfarenheter, uppmuntra utveckling av evidensbaserad praktik inom brandsäkerhetsområdet.

Publicerad: 21 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:15

Senast granskad: 21 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan