Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:40

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Från den 1 januari 2020 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019.

 

Den 1 januari 2020 träder följande föreskrifter i kraft:

  • Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019), och
  • Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2019).

Ändringsföreskrifterna innehåller ändringar och rättelser till bestämmelserna i ADR-S respektive RID-S. I konsekvensutredningen redovisas bakgrunden till ändringarna.

MSBFS 2019:3 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2019:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Publicerad: 23 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:40

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan