Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:15

Nytt nummer av Tjugofyra7 - nr 43

IT-incidenter, Barents Rescue och posttraumatiskt stressyndrom hos brandmän är några av ämnena du kan läsa om i det senaste numret av Tjugofyra7.

Gränslöst samarbete

Under storövningen Barents Rescue kopplades för första gången tre länders kommunikationssystem samman. Samarbete över gränserna i Barentsregionen var nyckeln och Sverige övades i att begära och ta emot internationell hjälp.

Hjälp säkra viktig verksamhet

MSB har tagit fram ett brett stöd som alla kan använda i arbetet med att säkra samhällsviktig verksamhet.

Självmorden knäckte brandmannen

Patrik Jarl har posttraumatiskt stressyndrom. Kroniskt. Orsaken är upplevelser från jobbet som brandman, men utlöstes först tre år efter han slutat.

Ett år efter skogsbränderna

De frivilligas insatser blev efter några dagar omistligt. Färila-folkan med 80 jobbande dygnet runt blev ett nav för snabba lösningar.

Dödligaste skadan ”bortglömd”

Fall orsakar flest dödsfall, men är den minst kända skadan. Värst drabbade är äldre kvinnor. MSB vill lyfta frågan och anordnade en kunskapsdag.

”It-incidenter är inte skämmigt”

Det sade Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, under konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor, som i år firade 10 år.

Ur innehållet i övrigt

Treårig plan för stöd till räddningstjänst

I MSBs handlingsplan för att utveckla stödet till kommunal räddningstjänst ingår utveckling av förstärkningsresurser, fler utbildningsplatser, ett antal föreskrifter och vägledningar.

Största övningen på över 30 år

Totalförsvarsövning 2020 inleds i november och pågår hela nästa år. Syftet är att öva det civila och militära försvarets förmåga att samverka och tillsammans möta ett väpnat angrepp.

Störningar av GPS oroar

Hot och störningar mot satellitbaserade positionssystem ökar. FOI och MSB har inlett ett samarbete för att sprida kunskap och möta hotbilden.

Storsatsning på arbete med katastrofer i Asien

På uppdrag av Sida har MSB startat ett utbildningsprogram inom katastrofriskhantering.

Erfarenheter : Tänkte miljö – släckte inte

Räddningsledaren beslöt att inte släcka branden i tankbilen eftersom den befann sig i ett vattenskyddsområde.

Publicerad: 7 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:15

Senast granskad: 7 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan