Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:30

Ny webbutbildning om totalförsvaret

MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Samtidigt släpps en trailer för att marknadsföra webbutbildningen, med budskapet: "Sverige är värt att försvara – lär dig mer om totalförsvaret".

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde de senaste åren har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits. Kunskap och förståelse om totalförsvaret är en förutsättning för konkret planläggning.

Gemensamt ansvar

MSB har i samverkan med Försvarsmakten tagit fram en grundläggande webbutbildning om totalförsvaret. Webbutbildningen finns publicerad på msb.se och vänder sig till medarbetare inom organisationer med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen men kan också genomföras av alla som är intresserade.

– Vi hoppas att webbutbildningen ska fungera som ett bra stöd för att lära sig mer om totalförsvaret. Dessutom hoppas vi att den kan inspirera och uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen, säger Anna Stenborg och Jennie Virén, utbildningsutvecklare och ansvariga för framtagandet av webbutbildningen vid MSB.

Utbildningen tar ca 45-60 minuter att göra och nås utan inloggning via msb.se.

Webbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvarTrailer inför webbutbildning

Publicerad: 22 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:30

Senast granskad: 22 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan