Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:30

MSB:s uppdrag kopplat till den pågående materielbristen

Just nu får MSB många frågor om den pågående materielbristen som drabbat vissa regioner i Sverige. Här tar vi upp några vanligt förekommande frågor som kommit in den senaste veckan.

Foto: Thomas Henrikson

MSB har ett brett samhällsuppdrag. Vår uppgift är att stödja andra för ett säkrare samhälle, bland annat när det handlar om krisberedskap och civilt försvar. Det gör vi exempelvis genom kunskap och att vi tar fram vissa vägledningar. MSB arbetar även förebyggande med att stödja samhällsviktiga verksamheter, exempelvis regioner, med kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamheten oavsett händelse.

Information om kontinuitetshantering

MSB har också tagit fram en vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet

Vad gör MSB kopplat till materielbristen inom sjukvården?

När det gäller frågan om materielbristen som drabbat fem regioner, det aktuella avtalet och de konsekvenser det kan få för den enskilde så är det en fråga för regionerna. Socialstyrelsen är den sektorsansvariga myndigheten för vårdgivare och Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för sektorn hälsa och sjukvård. MSB samverkar med berörda regioner och Socialstyrelsen. 

Vid kriser och samhällsstörningar som drabbar många samhällssektorer har MSB ett ansvar att driva den aktörsgemensamma hanteringen exempelvis genom att ta fram en samlad lägesbild eller att samordna kommunikationen med allmänheten. MSB kan också stödja andra myndigheter med kompetens och materiel inom vissa områden. I det här fallet stödjer MSB Socialstyrelsen med en samverkansperson och följer händelseutvecklingen för att tidigt upptäcka konsekvenser inom andra sektorer.

Information om MSB:s samordningsuppdrag

Försörjningskedjornas utformning

Frågan om försörjningskedjornas utformning, inklusive ett eventuellt lager för sjukvårdsmateriel är något som regionerna och Socialstyrelsen kan uttala sig om. MSB kan informera, utbilda och svara på frågor som handlar om beredskap ur ett generellt perspektiv eller om förstärkningsresurser inom myndighetens ansvarsområde, exempelvis skogsbrandsläckningsresurser.

Information om MSB:s förstärkningsresurser

Nationell risk- och förmågebedömning

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret. I analysen gör MSB även en samlad bedömning av vad som behöver prioriteras för att stärka samhällets krisberedskap och civilt försvar. Analysen bygger bland annat på olika aktörers risk- och sårbarhetsanalyser, årsredovisningar, planeringsunderlag för civilt försvar, statliga utredningar och erfarenheter från övningar och verkliga händelser. Det är Regeringskansliet som sedan använder NRFB för styrning och finansiering av krisberedskap.

Information om NRFB

Publicerad: 23 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:30

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan